Europese Commissie start publieke consultatie over auteursrecht

Ter voorbereiding op voorstellen verzamelt de Commissie standpunten over de positie van uitgevers ten aanzien van het auteursrecht en de panoramavrijheid.

Omdat de Europese Commissie momenteel werkt aan voorstellen over een naburig recht voor uitgevers en de vrijheid van panorama, zijn burgers en belanghebbenden uitgenodigd om voor 15 juni hun mening te geven over het nut en de noodzaak hiervan.

Naburig recht voor uitgevers

Een naburige recht voor uitgevers helpt schade te compenseren die uitgevers ondervinden doordat aggregatiediensten zoals Google News nieuwsberichten verzamelen en gedeeltelijk openbaar maken.
Al voor zijn aantreden kondigde Eurocommissaris Juncker aan dat hij uitgevers wil helpen om hun auteursrechtelijk beschermde werken effectiever te beschermen.

Op een gezamenlijke website benadrukken Europese uitgeversverenigingen, waaronder News Media Europe, het belang van uitgevers in de democratie.

De verenigingen pleiten voor introductie van een naburig recht voor uitgevers om het journalistiek hoogwaardige en pluriforme media-aanbod te kunnen waarborgen. ‘Met het recht krijgen uitgevers dezelfde duidelijkheid en bescherming als omroepen en producenten van films en muziek.’

Vrijheid van panorama

De vrijheid van panorama houdt in dat toestemming van rechthebbenden niet vereist is om foto’s van kunstwerken of gebouwen in de openbare ruimte voor commerciële doeleinden te gebruiken.

In Nederland is deze toestemming momenteel niet nodig, maar in enkele andere lidstaten wel. Met het oog op verdere harmonisatie van het auteursrecht, sprak het Europees Parlement zich eerder uit voor vrijheid van panorama.
De Commissie zal reacties op de consultatie gebruiken in zijn analyse over het nut en de noodzaak van nieuwe wetgeving over de panoramavrijheid.