Europees Parlement wijst koers voor hervorming auteursrecht

In een resolutie vraagt het Europees Parlement de Europese Commissie om een goed evenwicht te bieden tussen de belangen van rechthebbenden en gebruikers.

In de donderdag aangenomen resolutie (‘Reda Report’) benadrukt het Europees Parlement het belang van auteursrechtelijke bescherming. De herziening van het auteursrecht moet ten goede komen aan de ontwikkeling van de Europese creatieve industrie. Daarvoor is een hoog beschermingsniveau noodzakelijk.

Objectieve economische en juridische analyses kunnen nieuwe auteursrechtelijke excepties rechtvaardigen, vindt het Parlement.

Controversiële passage weggestemd

Het Europees Parlement verwierp de voorgestelde beperking van de vrijheid van panorama. Ook in de toekomst zal toestemming van rechthebbenden niet vereist zijn om foto’s met kunstwerken of gebouwen in de openbare ruimte voor commerciële doeleinden te gebruiken.

Europese Commissie aan zet

De aangenomen resolutie, die eerder al was aangenomen door de Commissie Juridische Zaken van het Europees Parlement, heeft geen directe gevolgen, omdat het Europees Parlement geen initiatiefrecht heeft. De Europese Commissie, dat exclusief initiatiefrecht heeft, zal voor het einde van dit jaar een hervormingsvoorstel presenteren.

Eurocommissaris Günther Oettinger zegde tijdens een speech toe dat de Commissie de resolutie zal gebruiken bij het opstellen van het voorstel. Volgens hem is het auteursrecht noodzakelijk om de Europese creatieve industrie te beschermen.