Tijdelijke regeling voor afluisteren journalisten

Een onafhankelijke toetsingscommissie gaat de minister adviseren over het mogen afluisteren van journalisten door inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) schrijft aan de Tweede Kamer dat de Tijdelijke regeling onafhankelijke toetsing bijzondere bevoegdheden Wiv 2002 jegens advocaten en journalisten van kracht is totdat er definitieve wetgeving is.

Er zijn momenteel twee wetsvoorstellen in behandeling om journalistieke bronbescherming wettelijk te verankeren. De behandeling van beide wetsvoorstellen verloopt uiterst traag, mede door trage beantwoording van vragen van de Kamer door dezelfde minister.

Tijdelijke onafhankelijke toetsingscommissie

De regeling roept een tijdelijke onafhankelijke toetsingscommissie in het leven die zal adviseren over de uitoefening van bijzondere bevoegdheden tegen advocaten of journalisten, zoals afluisteren.
Als de toetsingscommissie negatief adviseert, zal de minister geen toestemming verlenen voor het uitoefenen van een bijzondere bevoegdheid.

Belang van een wettelijke regeling

Advies door een onafhankelijke toezichtcommissie is een minder zware toets dan onafhankelijke toetsing door de rechter, waarvoor het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EVRM) in meerdere arresten een duidelijke voorkeur heeft uitgesproken.
Het EVRM veroordeelde Nederland tot drie keer toe voor schendingen van het recht op journalistieke bronbescherming.

Om voorafgaande rechterlijke toetsing over de uitoefening van bijzondere bevoegdheden te realiseren, is een wetswijziging noodzakelijk. NDP Nieuwsmedia zet zich samen met andere journalistieke organisaties in om bronbescherming op de juiste wijze wettelijk te verankeren.