Wet hergebruik van overheidsinformatie treedt in werking

De Wet hergebruik van overheidsinformatie treedt op 18 juli, de uiterste datum dat de Europese richtlijn in nationale wetgeving geïmplementeerd moet zijn, in werking.

Derden kunnen op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie informatie van publieke instellingen hergebruiken. Daarbij gaat het in het bijzonder om datasets die bij overheidsorganen beschikbaar zijn.

Overheidsorganen moeten verzoeken tot hergebruik altijd inwilligen, tenzij er sprake is van een uitzonderingssituatie. De hoogte van een eventuele vergoeding voor het beschikbaar stellen van de informatie mag niet hoger zijn dan de daadwerkelijke kosten voor de openbaarmaking.
Digitale informatie dient in een open en machineleesbaar formaat te worden aangeboden.

In het bijzonder voor datajournalisten kan een beroep op de wet een aanvullend instrument zijn om overheidsinformatie openbaar te krijgen.