Plasterk roept overheid op data openbaar te maken

De overheid heeft ruim 500 datasets vrijgegeven als ‘open data’. Minister Plasterk vindt dat overheden veel actiever beschikbare informatie moeten delen.

Dat zei minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) vrijdag tegen Nu.nl. ‘Er moet een cultuuromslag plaatsvinden bij overheden als het gaat om het openbaar maken van informatie’, aldus de minister. ‘Het uitgangspunt moet zijn dat je alle datasets die je vergaart, openbaar maakt.’

Data.overheid.nl

De datasets worden pro-actief aangeboden op de website data.overheid.nl. Onder andere gegevens over verkiezingsuitslagen op stembusniveau, topinkomens binnen de (semi)publieke sector en de inkoopgegevens van de Rijksoverheid staan hiertussen.

Lang niet alle informatie wordt door dit initiatief pro-actief als open data aangeboden. Aanvullende instrumenten als de Wet hergebruik overheidsinformatie, maar bovenal de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) blijven noodzakelijk om inzage in relevante overheidsinformatie te krijgen.

Te gebruiken door iedereen

De aangeboden datasets zijn voor iedereen – in beginsel – gratis beschikbaar. Ook datajournalisten kunnen van de bronnen gebruikmaken. Er berust geen auteursrecht of andere rechten op. De data worden bij voorkeur in ‘open standaarden’ beschikbaar gesteld en zijn computer-leesbaar.

Deze condities waaronder de open data worden geleverd, zijn ook beschreven in de Leidraad open data. De leidraad dient als hulpmiddel voor overheidsinstanties om data beschikbaar te stellen.