Vragen over journalistiek aan staatssecretaris Dekker

De mediawoordvoerders van D66 en VVD hebben staatssecretaris Dekker (Media) schriftelijke vragen gesteld over de brief die hij begin juni aan de Tweede Kamer stuurde.

In de brief reageerde Dekker op vier onderzoeken naar de stand van de journalistiek. De staatssecretaris beschouwde de uitkomsten van de onderzoeken als ondersteuning van zijn beleid.

Concurrentieverstoring publieke omroep

De D66-fractie stelt kritische vragen over de verhouding tussen publieke en private nieuwsmedia. Zo wil D66 weten of de staatssecretaris vindt dat de online activiteiten van de NOS de markt verstoren.

D66 verwijst daarbij naar de brandbrief die 53 hoofdredacteuren en uitgevers onlangs aan Dekker stuurden. Verder vraagt D66 of de publieke omroep onderscheidend genoeg is.

Concurrentietoets

De staatssecretaris moet ook reageren op de vraag hoe hij tegenover een onafhankelijke concurrentietoets staat voor activiteiten die onder het publieke mediabestel vallen. D66 ziet daar een rol voor de Autoriteit Consument & Markt (ACM) weggelegd.

Tegen het achtergrond van fusies en overnames vraagt de VVD of het toetsingskader van de ACM geschikt is voor het sterk veranderde medialandschap.

Sander Dekker zal binnenkort op de vragen reageren.