Hoofdredacteuren en uitgevers sturen brandbrief over publieke omroep

In een gezamenlijke brief roepen 53 hoofdredacteuren en uitgevers staatssecretaris Dekker (Media) op de oneerlijke concurrentie door de publieke omroep grondig aan te pakken.

De ondertekenaars constateren dat de marktverstoring die de publieke omroep veroorzaakt in de komende jaren opnieuw niet wordt aanpakt. De inmiddels bekende contouren van het NPO Concessiebeleidsplan 2016-2020 en de wijziging van de Mediawet bevatten geen enkele maatregel op dit terrein.

Geen overheidsbeleid

Ook in 2008 stuurden hoofdredacteuren en uitgevers een gezamenlijke brief om deze kwestie aan te kaarten. Sindsdien heeft de overheid echter geen beleid gevoerd om marktverstoring door de publieke omroep tegen te gaan. De vertegenwoordigers van de Nederlandse journalistiek luiden daarom opnieuw en nog indringender de noodklok.

Concurrentie op digitale platforms

Het verbaast de ondertekenaars dat de NPO in haar nieuwe concessiebeleidsplan vol inzet op digitale media. De NOS is met haar apps voor smartphones en tablets bijna marktleider, zonder dat het aanbod zich onderscheidt van het nieuwsaanbod van private nieuwsorganisaties.

Dit roept volgens de hoofdredacteuren en uitgevers de vraag op waar de grenzen van de publieke nieuwsvoorziening moeten liggen. Private nieuwsmedia moeten op digitale platforms juist hun nieuwe economische fundament zien te vinden.

Serieuze concurrentietoets noodzakelijk

Om de pluriformiteit en kwaliteit van de journalistiek en de werkgelegenheid in de sector te waarborgen, moeten de nieuwsactiviteiten van de publieke omroep worden begrensd, vooral online.

De eerste stap naar een gelijker speelveld is een serieuze concurrentietoets voor activiteiten die onder het publieke mediabestel vallen. Dat zal leiden tot een meer onderscheidende publieke nieuwsvoorziening.