Staatssecretaris Dekker zet persbeleid ongewijzigd voort

Nieuwe onderzoeken naar de stand van de journalistiek leiden niet tot een beleidswijziging van staatssecretaris Sander Dekker (Media).

Dat blijkt uit de brief die hij gisteren aan de Tweede Kamer stuurde.

Mede op verzoek van de Tweede Kamer liet Dekker onderzoeken uitvoeren naar de stand van de journalistiek en de mogelijkheden om journalistiek ondernemerschap te stimuleren. Uit de brief aan de Kamer is op te maken dat hij de onderzoeken voornamelijk als ondersteuning van zijn beleid beschouwt.

Regulier mededingingstoezicht toereikend

De staatssecretaris concludeert op basis van een vergelijkende Europese studie dat specifieke wetgeving om eigendomsconcentraties in de mediasector te beteugelen in de meeste landen is verdwenen. Dat geldt ook voor Nederland.

Dekker toont zich tevreden over het reguliere mededingingstoezicht van de ACM en de Europese Commissie: hij ziet geen aanleiding het Nederlandse beleid aan te passen.

Toekomstscenario’s voor de journalistiek

Om journalistieke ondernemers te inspireren bij het maken van strategische keuzes heeft Van de Bunt Adviseurs in opdracht van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek een scenario-onderzoek uitgevoerd.

Het onderzoeksrapport schetst de trends die medebepalend zijn voor de toekomst van de journalistiek. Dat leidt tot vier scenario’s voor de stand van de journalistiek in 2025. De staatssecretaris hoopt dat het scenario-onderzoek bijdraagt aan het journalistiek ondernemerschap in Nederland.

Open samenwerkingsregeling

In reactie op het rapport ‘Nieuwsvoorziening in de regio’ van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, kondigt de staatssecretaris een subsidieregeling aan voor publiek-private samenwerking. De regeling heeft een open karakter: de vorm waarin de samenwerking moet plaatsvinden, wordt aan partijen in de regio overgelaten.

Binnenkort publiceert het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek een oproep tot het indienen van voorstellen.

Consequenties van convergentie

De voortschrijdende mediaconvergentie, die in de betreffende onderzoeken vanuit meerdere perspectieven wordt beschreven, leidt in toenemende mate tot oneerlijke concurrentie tussen private en publieke nieuwsmedia. De staatssecretaris laat deze prangende beleidskwestie echter volledig buiten beschouwing.

Als de staatssecretaris daadwerkelijk ondernemerschap in de journalistiek wil bevorderen, is eerlijke concurrentie een harde voorwaarde. Om dat mogelijk te maken, moet het persbeleid grondig worden hervormd tot toekomstbestendig mediabeleid.