Cebuco-gebieden blijven gehandhaafd

MOA, het Center for Information Based Decision Making & Marketing Research, neemt de Cebuco-gebiedsindeling over.

De Cebuco-gebiedsindeling, een indeling op basis van gemeenten die geconcentreerd zijn rondom één of meer economische verzorgingscentra, heeft in de loop der jaren een brede toepassing gevonden in mediaonderzoek en marketing.

NDP Nieuwsmedia heeft met ingang van 2014 de voormalige marketingafdeling Cebuco opgeheven en draagt nu dus het beheer van de database over aan MOA.

MOA-Cebuco gebieden

De database draagt vanaf nu de naam MOA-Cebuco gebieden. Noodzakelijke wijzigingen in de database, ingegeven door gemeentelijke herindelingen, worden vastgesteld is de MOA stuurgroep Gouden Standaard en gepubliceerd op de MOA website.