GroenLinks en D66 dienen wetsvoorstel in om Wob te vervangen

GroenLinks en D66 hebben vorige week de initiatiefwet Wet Open Overheid (Woo) ingediend. Dit wetsvoorstel moet de huidige Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) vervangen.

De Woo beoogt meer transparantie en snelheid voor journalisten, burgers en onderzoekers.

De Woo heeft een bredere reikwijdte dan de Wob. Zo vallen bijvoorbeeld de Tweede Kamer en de Nationale Ombudsman binnen het voorstel. Voor de semipublieke sector geldt dat openbaarheid via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) kan worden verkregen.

Het initiatiefwetsvoorstel maakt het voor bestuursorganen minder makkelijk een informatieverzoek te weigeren. Daartoe wordt een aantal weigergronden gewijzigd. Op grond van de Woo moet het gebruik van uitzonderingsgronden zwaarder gemotiveerd worden. Voor journalisten die documenten opvragen bij de overheid, is dat een steun in de rug.

Actieve openbaarmaking

De Woo regelt ook dat informatie vaker actief naar buiten wordt gebracht. Bestuursorganen gaan een via internet raadpleegbaar informatieregister bijhouden. In dat register is zichtbaar wat voor documenten een bestuursorgaan in huis heeft waartoe verzoekers toegang hebben.

In het nieuwe voorstel vervalt de dwangsom die een overheid moet betalen bij het niet tijdig antwoorden op een informatieverzoek.

Naar verwachting wordt het voorstel in het voorjaar besproken in de Tweede Kamer.