Hernieuwd examen Nederlands: centrale rol maatschappelijke teksten

Maatschappelijke teksten uit kranten en tijdschriften spelen een centrale rol in het hernieuwde examen Nederlands vanaf 2014.

Dit staat in de syllabi beschreven van het centraal schriftelijk examen die het College voor Examens (CvE) in juni heeft opgesteld bij de ‘onderwerpen van teksten’ en ‘de tekstsoorten’.

Deze omschrijving vormt de kern van het examen Nederlands leesvaardigheid voor havo en een vergelijkbare omschrijving geldt voor vwo.