Minister Donner wil misbruik Wob aanpakken

Op 3 mei, de Dag van de Persvrijheid, heeft minister Donner een onderzoek naar het effect van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), medegefinancierd door de NDP, in ontvangst genomen.

In zijn toespraak gaf minister Donner te kennen misbruik van de Wob aan te willen pakken. Zijn voornaamste argument is de belasting van het ambtelijke apparaat die Wob-verzoeken met zich meebrengen, met name als daar slechts een geringe winst aan openbaarheid tegenover staat.

De NDP deelt het standpunt van de minister dat openbaarheid van bestuur geen rechtstreeks verband houdt met persvrijheid. Dat neemt echter niet weg dat voor de journalistiek de Wob een effectief instrument kan zijn om op kritische wijze de macht te volgen. Daarmee draagt de Wob bij aan de persvrijheid in ons land.

De NDP is tegenstander van elke inperking van de Wob. In onze vrije en open samenleving geeft het geen pas het journalistieke gereedschap van overheidswege te beperken.
Aanpak van vermeend misbruik, zeker omdat het in die gevallen voornamelijk gaat om Wob-verzoeken uit niet-journalistieke hoek, mag het instrumentarium van de journalist geen schade berokkenen.