Burgers wenden zich massaal tot vertrouwde nieuwsmedia

De Nederlandse nieuwsmedia bedienen sinds de corona-uitbraak aanzienlijk meer kijkers, lezers en luisteraars.

Dat is terug te zien in het sterk gestegen bereik en de toegenomen mediaconsumptietijd.

Burgers vertrouwen in deze crisistijd vooral op vertrouwde nieuwsbronnen, zo blijkt ook uit Kantar’s Covid-19 Barometer. In het onderzoek noemen Nederlanders die op zoek zijn naar informatie over de pandemie de nationale mediakanalen als meest betrouwbare informatiebron.

De grote toename van het bezoek aan de Nederlandse nieuwsplatforms valt op in vergelijking met de sociale platforms. Die zijn in deze periode minder in trek. Een platform als Facebook trekt sinds de uitbraak minder bezoekers dan de gezamenlijke nieuwssites.

Aangezien deze platforms zelf niet in nieuwscreatie investeren, geeft het veel vertrouwen dat burgers de rechtstreekse weg naar nieuwsmedia veelvuldig weten te vinden.

ontwikkeling bereik nieuwssites Q1 2020

Bron: NOBO

Online toestroom

Een van de meest in het oog springende ontwikkelingen is de toename van het aantal bezoeken aan Nederlandse nieuwssites. In de week dat de ‘intelligente lockdown’ werd aangekondigd, steeg het aantal wekelijkse bezoekers aan de nieuwsplatforms van lidbedrijven naar meer dan elf miljoen per dag. In de eerste acht weken van 2020 schommelde het online bereik nog rond negen miljoen bezoekers per week.

Niet alleen het bereik van nieuwssites is toegenomen. De bezoekers besteden veel meer tijd op de platforms en bekijken aanzienlijk meer content.

Kijk- en luistertijd

Het publiek van het de nieuws- en actualiteitenprogramma’s nam vanaf maart fors toe.
De kijktijd naar nieuws en actualiteiten steeg ten opzichte van een jaar eerder met 61 procent. Bij radio is er een vergelijkbaar beeld. De dagelijkse luistertijd nam volgens NLO met 36 minuten toe tot 185 minuten in week 13 (+24%). Ook podcasts zijn erg populair.

Meer abonnees

Van printmedia zijn geen bereikcijfers over maart beschikbaar. Dagbladen realiseren een toename van het aantal abonnees, met name van de digitale krant en de premium-artikelen.

Scherpe daling reclame-inkomsten

Nielsen noteerde voor de weken 12 en 13 een afname van een derde van de bruto bestedingen. Vooral de inkomsten van touroperators ( -93%), retailers (-45%) en cultuur- en  sportevenementen (-91%) liepen sterk terug.

Ook de forse stijging van het verkeer op de online nieuwsplatforms leidt niet tot hogere inkomsten. Veel adverteerders mijden corona-nieuws als context voor hun reclameboodschappen.

In het VK is Newsworks daarom een campagne gestart om online adverteerders te behouden. Juist nu de nieuwsmedia voorzien in de primaire levensbehoefte van betrouwbare en actuele informatie zijn de advertentie-inkomsten voor een kwalitatief hoogwaardige verslaggeving broodnodig.