Bereik gedrukte dagbladen onveranderd hoog

Het bereik van de gedrukte dagbladen is in 2017 onveranderd hoog gebleven. Dat blijkt uit de nieuwe bereiksrapportage van NOM.

NPM 2017-IV laat zien dat bijna 6,5 miljoen Nederlanders van 13 jaar en ouder dagelijks een dagblad lezen. Dat is 45% van de bevolking.

Het stabiele bereiksniveau is bij alle typen dagbladen zichtbaar. De indexcijfers van de betaalde landelijke en regionale dagbladen t.o.v. de vorige rapportage zijn respectievelijk 99,6 en 99,1.

Positieve uitschieters

Op titelniveau zijn er diverse positieve uitschieters zichtbaar. Nederlands Dagblad (+9%), Financieele Dagblad (+8%) en NRC Handelsblad (+4%) zagen het bereik van de gedrukte uitgaven aanzienlijk stijgen. Ook de Volkskrant (+2%) boekte een lichte winst ten opzichte van NPM 2017-III.

Het stabiele bereik van printuitgaven is een goede basis voor een groeiend aantal lezers van de dagbladmerken. NOM Mediamerken liet eind 2017 zien dat nieuwsmerken ook via de online kanalen een miljoenpubliek hebben opgebouwd.

De nieuwsmedia bedienen online en offline in totaal 12,4 Nederlanders. Het crossmediale lezerspubliek van nieuwsmerken is terug te vinden in de rapportagetool Bereiksversterker.

Gemiddeld bereik dagbladcombinaties NPM 2017 IV

Over NPM 2017 IV

In het onderzoek NPM 2017-IV (NOM Print Monitor 2017-IV) worden de bereikscijfers van de landelijke dagbladen en magazines over de periode kwartaal 4 2016 t/m kwartaal 3 2017 gerapporteerd. De rapportage heeft uitsluitend betrekking op de gedrukte edities.

De NOM-publicatie toont het bereik van landelijke dagbladen en dagbladcombinaties, zowel als percentage als in absolute aantallen. De cijfers gelden voor de totale populatie: alle Nederlanders van 13 jaar en ouder. Naast het kengetal bereik per gemiddeld nummer zijn in de tabellen het dageditiebereik van maandag tot en met vrijdag en het dageditiebereik van zaterdag opgenomen.