Kabinetsreactie over lokale media heeft weinig oog voor belangrijke rol dagbladen

Staatssecretaris Gunay Uslu (Media) reageert op advies om lokale media te versterken, maar laat de belangrijke rol van private nieuwsmedia nagenoeg buiten beschouwing.

Op verzoek van de voorganger van staatssecretaris Uslu adviseerden de Raad voor Cultuur en de Raad voor het Openbaar Bestuur onder de titel “Lokale media, niet te missen” eind 2020 over de belangrijke rol die lokale media vervullen.

De adviescolleges schetsten in hun rapport manieren om de publieke functie van lokale media te versterken. Daarbij was ook oog voor de rol van regionale dagbladen in de lokale nieuwsvoorziening.

Kabinet focust op lokale omroepen

Uslu heeft nu een beleidsreactie naar de Tweede Kamer gestuurd, in lijn met de koers die is uitgezet in het coalitieakkoord. Bij de uiteenzetting van haar plannen voor de versterking van de lokale nieuwsvoorziening blijft de rol van private nieuwsmedia grotendeels onbenoemd. Ook rept de brief niet over de impact die de versterking van lokale omroepen heeft op al aanwezige private nieuwsmedia, zoals regionale dagbladen en huis-aan-huisbladen.

“De primaire focus ligt voor het kabinet op het versterken van de lokale publieke mediasector, om op die manier de lokale journalistiek te professionaliseren en verder te verbeteren,” zo schrijft de staatssecretaris onder meer in reactie op de adviesorganen, die het versterken van private media als randvoorwaarde in hun advies hadden opgenomen.

Uslu onderzoekt online concurrentie

Dat de impact op private nieuwsmedia onbenoemd blijft in de kabinetsreactie, is opvallend. Vlak voor de zomer zegde Uslu aan de Tweede Kamer toe de impact van de beoogde versterking van lokale publieke omroepen te onderzoeken.

Pluriforme nieuwsvoorziening

NDP Nieuwsmedia is van mening dat burgers in Nederland een pluriforme nieuwsvoorziening verdienen, waarbij de plannen van het kabinet om lokale media te versterken de bestaande journalistieke slagkracht en infrastructuur niet mogen schaden.

Herintroductie jongejournalistenregeling

NDP Nieuwsmedia roept daarom op de blik niet exclusief op lokale publieke omroepen te richten, maar de private nieuwsmedia die op lokaal niveau actief zijn er nadrukkelijk in te betrekken. Dat kan op meerdere manieren, zoals met de herintroductie van de bewezen effectieve jongejournalistenregeling. NDP Nieuwsmedia denkt daar graag over mee.