Groot vertrouwen Nederlanders in traditionele nieuwsmedia

Nederlanders hebben een groot vertrouwen in nieuws op tv, op de radio en in de geschreven pers. Dat geldt ook voor de bijbehorende nieuwssites.

Dat blijkt uit de nieuwe Eurobarometer Media & News Survey 2022.

Schrijvende pers gewaardeerd

TV en radio worden in ons land relatief goed als nieuwsbron gewaardeerd. 57 procent noemt deze bronnen als meest betrouwbaar. Dat is ruim boven het Europese gemiddelde. Ook de Nederlandse geschreven pers staat er opvallend goed op. Waar het geschreven nieuws voor 39 procent van de Europeanen favoriet is, is dit percentage voor de Nederlandse schrijvende pers (kranten en tijdschriften) aanzienlijk hoger (54 procent).

In de scores van de traditionele nieuwsbronnen zijn hun online platforms meegenomen.

Meest vertrouwde nieuwsbronnen

Bron: Eurobarometer Media & News Survey 2022

Scepsis over influencers en YouTube

Ook bij nieuwe media wijkt het vertrouwen van de Nederlanders af van het Europese gemiddelde. Slechts 3 procent heeft vertrouwen in influencers en een schamele 5 procent noemt videoplatforms als YouTube betrouwbaar.

Desinformatie

Desinformatie en nepnieuws zijn volgens de Nederlandse respondenten verschijnselen die hier minder spelen. Van de 27 deelnemende landen is blootstelling aan desinformatie en nepnieuws in ons land het laagst. Daarmee is dit niet een onderwerp om te negeren. Een derde van de bevolking zegt moeite te hebben met het herkennen van desinformatie. Dit gaat in grote mate op voor de schoolgaande jeugd.

desinformatie en nepnieuws EU

Over het onderzoek

De Eurobarometer Media & News Survey 2022  is door Ipsos uitgevoerd. Het onderzoek is tussen 26 april en 11 mei 2022 online voorgelegd aan 52.347 respondenten van 15 jaar en ouder. De steekproef in Nederland omvatte 2.083 respondenten. Bij de uitkomsten is een apart factsheet over Nederland beschikbaar.