Digitale activiteiten nieuwsmedia dragen sterk bij aan positieve resultaten 2021

Nieuwsbedrijven hebben een succesvol jaar achter de rug. Er werd in 2021 meer geïnvesteerd in de redacties en in innovatie.

Dat blijkt uit het jaarverslag 2021 van NDP Nieuwsmedia.

Het aantal fte’s dat betrokken is bij de productie van nieuwscontent groeide met bijna 4 procent naar 2.854 fte. Dagbladuitgevers zagen het aantal betalende lezers opnieuw groeien. Vooral de digitale kranten en de premium abonnementen zorgen voor groei. Ook de advertentiemarkt veerde krachtig op.

Investering in de redactie

De aangesloten private nieuwsbedrijven hebben in 2021 samen € 349 miljoen in hun redacties geïnvesteerd. Dat is ruim 2 procent meer dan in 2020. Bijna driekwart van redactiekosten wordt besteed aan personeel.

Innovatie

De lidbedrijven investeerden vorig jaar opnieuw fors in de innovatie. Distributievormen als apps, online video, podcasts en de inzet van AI en data-analyse krijgen veel aandacht. In 2021 werd bijna € 10 miljoen meer in innovatie geïnvesteerd dan het jaar ervoor. Dat is een stijging van 31 procent. De bedrijven gaven gezamenlijk € 39 miljoen uit aan nieuwe technologieën.

Fte’s

De redactionele capaciteit bij de lidbedrijven van NDP Nieuwsmedia is in 2021 met bijna 4 procent gegroeid naar 2.854 fte. Het gaat hier om medewerkers die zorgen voor de productie, eindredactie en opmaak van nieuwscontent (tekst, beeld, video, audio en podcasts).

Goede resultaten dagbladen

De omzet van de dagbladtitels is met ruim 5 procent gestegen naar € 1.161 miljoen. Het was de grootste toename in de vijftien jaar tijd. Een substantiële omzetstijging op de lezersmarkt en sterk herstel op de advertentiemarkt hebben tot dit resultaat geleid. De positieve ontwikkeling is terug te zien bij zowel kleine als middelgrote en grote titels.

Een jaar eerder boekten de dagbladen samen een bescheiden groei van 0,9 procent. Die toename was toen volledig te danken aan een verhoogde vraag naar nieuwsproducten. Die trend hield in 2021 aan. Daar kwam herstel van de advertentiemarkt bij.

Fors herstel advertentiemarkt

De omzetspurt op de advertentiemarkt valt op. Met bijna 15 procent groei was de advertentieomzet eind 2021 weer terug op het niveau van voor de coronatijd. Hoewel de digitale omzet het hardst groeide, waren ook de printadvertenties in trek.

De lezersmarkt, bestaande uit abonnementen en losse verkoop, boekte een groei van ruim 3 procent. Na de uitbraak van de pandemie in 2020 was er een grotere behoefte aan nieuws en duiding. In 2021 heeft deze ontwikkeling zich voortgezet. Vooral digitale proposities deden het goed. De digitale versie van de krant en om abonnementen op premium artikelen maakten in 2021 een omzetgroei door van 33 procent.

Groot vertrouwen

Nederland behoorde in 2021 opnieuw tot de landen met het grootste vertrouwen in nieuwsmedia. Afhankelijk van de nieuwsdrager geeft minimaal 75 procent van de Nederlanders de traditionele nieuwskanalen een (ruim) voldoende rapportcijfer. Dat geldt ook voor de online nieuwsplatforms.

Dat vertrouwen in media niet vanzelfsprekend is, blijkt wel uit het oordeel van Nederlanders over de sociale kanalen. Met een rapportcijfer van 3,9 scoorde de berichtgeving op social media in 2021 een laagterecord.

Over de nieuwsbedrijven

De negen Nederlandse dagbladuitgeverijen geven in totaal 27 zelfstandige dagbladen uit, in print en online. Alle dagbladuitgeverijen zijn bij NDP Nieuwsmedia aangesloten, evenals BNR Nieuwsradio, EW, De Groene Amsterdammer, NU.nl, RTL Nieuws en Vrij Nederland. De veertien lidbedrijven van NDP Nieuwsmedia voeren gezamenlijk bijna veertig nieuwsmerken.