Versterk regiojournalistiek door herintroductie regeling jonge journalisten

NDP Nieuwsmedia stelt voor de succesvolle 'Stimuleringsregeling jonge journalisten' te herintroduceren, maar nu gericht op de lokale en regionale journalistiek.

In een brief aan demissionair minister Slob (Media) heeft NDP Nieuwsmedia vandaag gereageerd op zijn inventarisatie van ‘steunmaatregelen aan de pers’, die Slob op verzoek van de Tweede Kamer had gemaakt.

Journalistiek in de regio

De grootste uitdaging voor nieuwsbedrijven is een succesvolle transitie naar voornamelijk digitale abonnementen. Waar landelijke nieuwsmedia al aanzienlijke aantallen digitale lezers verwelkomen, zijn de uitdagingen voor veel regionale en lokale media groter. Het is hoopgevend dat in het bijzondere jaar 2020 alle regionale nieuwstitels voor het eerst in jaren een groei in abonnees hebben laten zien. Maar de situatie is nog kwetsbaar.

Stimuleringsregeling jonge journalisten

De nieuwsbedrijven, verenigd in NDP Nieuwsmedia, verzoeken de minister met de herintroductie van de ‘Stimuleringsregeling jonge journalisten’ om een structurele versterking van de gehele lokale en regionale journalistiek, dus publiek en privaat. De regeling voegt vernieuwende journalistieke capaciteit toe aan bestaande infrastructuur van regionale of lokale media. Dat betekent dat elke geïnvesteerde euro direct leidt tot méér journalistieke slagkracht en output.

“Dat betekent dat elke geïnvesteerde euro direct leidt tot méér journalistieke slagkracht en output.”

Enthousiaste en creatieve inzet van jonge journalisten

Herintroductie van de regeling biedt jonge journalisten de gelegenheid intensief samen te werken met én te leren van journalisten met een ruime ervaring. De enthousiaste en creatieve inzet van jonge journalisten betekent een belangrijke impuls voor regionale en lokale media, ook in de transitie naar toekomstbestendige digitale journalistiek en een sterkere binding met jongere burgers.

Verantwoordelijkheid voor gehele medialandschap

NDP Nieuwsmedia benadrukt in haar brief de verantwoordelijkheid van de minister voor het gehele medialandschap. In plaats van het optuigen van eenzijdige financieringsstromen naar publieke omroepen, is het zaak het gehele lokale nieuwsecosysteem te versterken. Het voorstel voor herintroductie van de ‘Regeling jonge journalisten’ doet daaraan recht.

Lees hier de brief aan demissionair minister Slob. De herintroductie van de jongejournalistenregeling is één van de suggesties die NDP Nieuwsmedia meegeeft aan het nieuw te vormen kabinet.