Toezichthouder keurt nieuwe verdeling Reprorechtgelden goed

Als gevolg van de uitspraak kunnen uitgevers weer meedelen in de digitale opbrengsten van Reprorecht.

Ook is de weg vrij om ingehouden gelden alsnog aan uitgevers uit te keren.

Op 21 januari heeft het College van Toezicht Auteursrechten (CvTA) de afspraken tussen de Mediafederatie, LIRA, Pictoright, PRO en de Stichting Reprorecht over de verdeling van de zogenaamde Reprorechtgelden goedgekeurd.

50-50 makers en producenten

De afspraken, die al in november 2019 werden vastgelegd in een Hoofdlijnenakkoord en een nieuw Reglement Uitkeringen, behelzen een 50-50 verdeling tussen makers en producenten. Deze verdeling was al gangbaar tot de uitspraak van het Europese Hof in de zaak HP/Reprobel in 2015.

Gereserveerde gelden uitgekeerd

Het CvTA weigerde aanvankelijk de benodigde goedkeuring te geven aan het overeengekomen Reglement Uitkeringen. Hierdoor moest een deel van de gelden die voor uitgevers waren bestemd, worden gereserveerd.

Nu het CvTA alsnog goedkeuring heeft verleend, zal PRO zal op korte termijn overgaan tot het uitkeren van de gelden die uitgevers al in 2020 hadden moeten ontvangen.

Eensgezind optreden

De Mediafederatie (mede namens NDP Nieuwsmedia), LIRA, Pictoright, PRO en de Stichting Reprorecht, zijn nauw betrokken geweest bij de nu succesvol afgeronde procedure tegen het CvTA.