News Media Europe benadrukt belang uitgeversrecht

Het uitgeversrecht wijst nieuwsuitgevers aan als rechthebbenden zodat zij betere afspraken kunnen maken met bedrijven die hun werk commercieel exploiteren.

Op 28 september en op 10 oktober sprak Wout van Wijk, directeur van News Media Europe, over het belang van het uitgeversrecht voor nieuwsmedia tijdens het Copyright & Internet Freedom Event van D66-Europarlementariër Marietje Schaake en een debat georganiseerd door het European Journalism Centre en Google.

Tijdens de evenementen benadrukte Van Wijk dat het uitgeversrecht nieuwsmedia helpt om meer te kunnen investeren in kwaliteitsjournalistiek en innovatie, zoals nieuwe manieren om nieuws te verspreiden.
Het uitgeversrecht zal daardoor een belangrijke bijdrage leveren aan het behoud van een pluriform aanbod van onafhankelijke kwaliteitsjournalistiek.

Met het uitgeversrecht zal het internet blijven functioneren

Van Wijk ontkracht de angst dat hyperlinken onmogelijk zal worden door het uitgeversrecht. Hij benadrukt dat uitgevers juist willen dat lezers op allerlei manieren berichten delen met vrienden.

Eerder stelde Eurocommissaris Oettinger (Digital Single Market) al dat hyperlinken naar nieuwsberichten in de toekomst mogelijk blijft voor individuele internetgebruikers. Dit blijkt ook uit de voorgestelde Auteursrechtrichtlijn.

Het uitgeversrecht zal consumenten niets kosten

Volgens Amerikaans onderzoek vloeit zo’n 85 procent van de totale reclame-uitgaven op internet naar Google en Facebook. Deze internetgiganten halen deze inkomsten onder meer binnen door het commercieel exploiteren van content van nieuwsmedia zonder dat zij investeren in de totstandkoming ervan.

Van Wijk benadrukt dat zoekmachines en social media platforms belangrijke samenwerkingspartners zijn voor nieuwsmedia.
Betere afspraken tussen nieuwsmedia en grote internetbedrijven zullen zorgen voor een betere verdeling van reclame-inkomsten. Zo blijft de toegang tot nieuwsberichten gratis voor consumenten en kunnen nieuwsmedia meer en betere content creëren.

Het uitgeversrecht zal zorgen voor innovatie

Met Europese start-ups als Spotify, Soundcloud en Deezer laat de muziekindustie zien dat een naburig recht als het uitgeversrecht niet in de weg hoeft te staan aan innovatie. Deze start-ups zijn immers ontstaan onder het huidige auteursrechtregime, dat ook muziekuitgevers als rechthebbenden aanwijst.
Volgens Van Wijk zullen start-ups hun weg altijd vinden.

Herziening Auteursrechtrichtlijn

Vorige maand presenteerde de Europese Commissie de herziende Auteursrechtrichtlijn inclusief het uitgeversrecht om bij te dragen aan het behoud van een pluriform aanbod van online journalistiek.

Het uitgeversrecht beoogt, in aanvulling op het auteursrecht, de positie van uitgevers ten opzichte van derden te versterken. Zo kunnen uitgevers en marktpartijen partnerships aangaan gericht op het hergebruik van content.

Momenteel behandelen het Europees Parlement en de Europese Raad het voorstel van de Europese Commissie. Daarna zal de richtlijn in de lidstaten worden geïmplementeerd.

Wout van Wijk tijdens het European Journalism Centre debat