Nieuwssites en -apps belangrijkste bronnen voor snelle nieuwsupdates

Nieuwssites en -apps zijn in de beleving van de nieuwsvolgers inmiddels de belangrijkste bron voor een snelle en betrouwbare nieuwsupdate.

Dat blijkt uit het onderzoek Mediabeleving 2020 uitgevoerd door onderzoeksbureau KANTAR. Online nieuwsplatforms liepen in deze meting voor het eerst als volwaardig mediakanaal mee. Daarnaast zijn ook dagbladen, tv, radio, magazines, social media, streamingdiensten en HAH-kranten in de studie opgenomen.

Actualiteit

In de 2020-editie van het onderzoek behaalden de online nieuwsplatforms de hoogste score op de belevingsdimensie actualiteit. Door de continu ververste, korte journalistiek is deze nieuwsbron op dit punt de dagbladen en de andere mediumtypen voorbijgestreefd.

Mediabeleving online nieuwsplatforms

Mediabeleving nieuwssites en -apps

Bron: Mediabeleving 2020

Nieuwssites kunnen in de ogen van de gebruikers snel inspelen op gebeurtenissen en bezoekers kunnen via hun mobiel de app ieder moment raadplegen. Van alle media scoren nieuwssites in Mediabeleving 2020 dan ook het hoogst op de missie ‘op de hoogte blijven’.

Betrouwbare bron

Ook op betrouwbaarheid nemen de online nieuwsplatforms een sterke positie in. Met een hoge score op dit punt geven de respondenten aan dat zij nieuwssites en -apps zien als een betrouwbare, geloofwaardige bron voor open en eerlijke informatie. De online platforms moeten op de dimensie betrouwbaarheid alleen het gedrukte dagblad voor laten gaan.

Gespreksstof

Een ander punt waar nieuwssites en -apps goed op scoren is de sociale dimensie. Deze uitkomst laat zien dat het online nieuws voor de gebruiker vaak gespreksstof vormt in de contacten met vrienden, familie en collega’s. Dit gaat vooral op voor de jongere doelgroepen.

De beleving van informatie, vertrouwen en actualiteit bij nieuwsplatforms is onder alle doelgroepen sterk, ook bij jongere generaties. Dit laat zien hoe online nieuwsmedia brede relevantie en merkkracht genieten onder alle lagen van de Nederlandse bevolking.

Reclamebeleving

Van alle mediumtypen is bij nieuwsplatforms de focus op de content het sterkst. De sites en apps worden aandachtig bekeken waarbij andere activiteiten even moeten wijken. Op die aandacht kunnen advertenties meeliften. Ook door het vertrouwen in de nieuwsmerken heeft reclame op nieuwssites en -apps een betere context dan andere online media.

Net als bij andere online media ondervindt een deel van de gebruikers van nieuwsplatforms reclame-irritatie. Onderbrekende reclames of de toepassing van retargeting kunnen de ervaringen van bezoekers verstoren. De irritatie is echter aanzienlijk minder dan bij YouTube en de social platforms.

Over Mediabeleving 2020

KANTAR heeft Mediabeleving 2020 uitgevoerd in opdracht van NDP Nieuwsmedia, Outreach, MMA en bvA. Het is de zesde editie van het onderzoek in 25 jaar. Het veldwerk vond in februari 2020 plaats en werd afgerond vlak voor de uitbraak van de coronacrisis.

In een representatieve steekproef zijn 1.615 Nederlanders (13+) over hun momenten van mediaconsumptie ondervraagd. 922 respondenten hebben daarbij hun beleving met nieuwssites en -apps beschreven. Met behulp van een gevalideerd meetinstrument geven respondenten op 13 dimensies aan hoe zij die momenten hebben beleefd.