Nederlanders beleven nieuwsmedia als informatief, actueel en betrouwbaar

Van alle media scoren nieuwsmedia in de beleving van de gebruiker het hoogst op actualiteit en informatie.

Nieuwsmedia krijgen daarnaast veel vertrouwen en voorzien in de behoefte aan gespreksstof.

Dat blijkt uit het Mediabelevingsonderzoek 2020, uitgevoerd door onderzoeksbureau KANTAR in opdracht van onder meer NDP Nieuwsmedia. Het single source onderzoek geeft informatie over de kracht van mediumtypen en de specifieke beleving ervan binnen het medialandschap.

De Nederlander is traditionele media waaronder nieuwsmedia de afgelopen jaren steeds doelbewuster gaan gebruiken om zich te informeren en op de hoogte te blijven. Social platforms hebben in dit domein sinds de vorige meting terrein verloren en worden in 2020 voornamelijk uit tijdverdrijf bekeken.

Verschijningsvorm

De verschijningsvorm van nieuwsmedia blijkt voor de beleving geen grote verschillen op te leveren. Nieuwsmedia als dagbladen, nieuwsplatforms, opiniebladen, dagbladmagazines en nieuws op radio en tv worden door de gebruiker alle als actueel, informatief en betrouwbaar ervaren.

Bron: Mediabeleving 2020

Nuanceverschillen

Toch zijn er tussen dagbladen, nieuwssites/-apps, nieuwstijdschriften en -televisie ook interessante nuanceverschillen te ontdekken. Dagbladen blijken op de dimensie informatie het hoogst te scoren. Deze dimensie informatie staat voor nuttige, nieuwswaardige, betrouwbare informatie over wat er in de wereld gebeurt.

Nieuwssites en -apps zijn in de beleving van de nieuwsvolgers met afstand het meest actuele mediumtype. Zij zorgen er volgens de respondenten voor dat zij snel op de hoogte zijn en eenvoudig up-to-date blijven. De online nieuwsplatforms scoren bovendien hoog op vertrouwen.

Nieuwsprogramma’s op tv en berichten in de krant hebben een sterk sociale functie. Zij zorgen voor gespreksstof met familie, collega’s en vrienden. Nieuws in tijdschriftvorm heeft naast de informerende functie ook een ontspannende rol (transformatie). In de beleving van de lezer zorgt het lezen van een magazine voor een moment voor zichzelf.

Reclamebeleving

Het doelbewuste en aandachtige gebruik maakt nieuwsmedia waardevol voor adverteerders. De betrokkenheid bij de nieuwscontent zorgt volgens het toegepaste onderzoeksmodel voor aandacht en betrokkenheid van de consument bij de reclameboodschappen.

In het afgelopen decennium is de irritatie over reclame sterk toegenomen. Reclame in traditionele media wordt aanzienlijk beter verdragen dan op social platforms of bij streaming video’s. Reclame in HAH-kranten, dagbladen en magazines kan rekenen op meer tolerantie. Dit komt doordat reclame in deze media in de ogen dan de respondenten nuttige informatie biedt. Ook kunnen lezers irrelevante reclames in printmedia overslaan.

Een ander positief aspect bij de reclamebeleving is het vertrouwen in nieuwsmedia. Het vertrouwen van nieuwsmerken straalt uit naar de reclameboodschappen en dat helpt de adverteerders om de reputatie van hun merken via deze media te versterken.

Over Mediabeleving 2020

KANTAR heeft het onderzoek Mediabeleving uitgevoerd in opdracht van Outreach, NDP Nieuwsmedia, Magazine Media Associatie & bvA. Het is de zesde editie in 25 jaar wat mogelijkheden biedt om de beleving over langere tijd te volgen. Het veldwerk vond in februari 2020 plaats en werd afgerond vlak voor de uitbraak van de coronacrisis.

In een representatieve steekproef zijn 1.615 Nederlanders (13+) over hun momenten van mediaconsumptie ondervraagd. Met behulp van een gevalideerd meetinstrument geven respondenten op 13 dimensies aan hoe zij die momenten hebben beleefd.