Reclame op nieuwsplatforms beter bekeken

De zichtbaarheid van reclame op nieuwssites en -apps is aanzienlijk beter dan de industriestandaard.

Dat blijkt uit onderzoek van WMG, een groep internationale nieuwsuitgevers waaronder The Wall Street Journal en The Washington Post.

Het onderzoek, uitgevoerd door meetspecialist Moat, toont aan dat bij advertenties op platforms met kwaliteitsjournalistiek een ‘halo-effect’ optreedt. Dat houdt in dat de kwaliteit van de nieuwsbron een positieve uitstraling heeft op de reclameboodschappen op het platform. De onderzoekers schrijven dit effect toe aan het hernieuwde vertrouwen in kwaliteitsjournalistiek als gevolg van nepnieuws en matige journalistiek.

reclame online nieuwsmedia beter bekeken

Bron: World Media Group, Moat

Klinkende resultaten

Het percentage consumenten dat in een online nieuwsmedium een advertentie te zien krijgt, kwam voor reclame op smartphone uit op 67%. Dat is 32% hoger dan het industriegemiddelde. De zichtbaarheid op desktop was 72%, ruim een kwart hoger dan de benchmark. De kijktijd was daarbij langer, zowel voor advertenties op mobiele platforms als op desktop.

Ook online videocampagnes op nieuwsplatforms laten bovengemiddelde resultaten zien. Met een ‘uitkijk-percentage’ van 54% scoorden online videocampagnes op de onderzochte websites 144% hoger dan gemiddeld.

Duiding uitkomsten

De opdrachtgever van het onderzoek verklaart de uitkomsten als volgt. Matige journalistiek en nepnieuws hebben de consument gestimuleerd om actief op zoek te gaan naar goede informatie. Het vertrouwen in kwaliteitsjournalistiek heeft daardoor een nieuwe impuls gekregen. In het onderzoek komt bij nieuwsmedia een halo-effect naar voren, wat zich vertaalt in een positieve uitstraling op de vertoonde advertenties.

WMG spreekt van een “vlucht naar kwaliteit”. De adverteerders hebben in de afgelopen jaren behoefte gekregen aan schaalgrootte en een merkveilige en vertrouwde context voor hun merkcommunicatie. De online nieuwsmedia voldoen aan deze eisen.

Over het onderzoek

De World Media Group, bestaande uit Bloomberg, Business Insider, The Economist, Forbes, Fortune, National Geographic, Reuters, Time, The Wall Street Journal en The Washington Post is de opdrachtgever van dit onderzoek dat is uitgevoerd door het gespecialiseerde bureau Moat.

Moat brengt voor adverteerders en uitgevers real-time de attentiewaarde van online campagnes in kaart. De specialist telt een advertentie als ‘in view’ als minstens 50% van de advertentie minimaal één seconde op het scherm te zien is. Bij online video wordt een ondergrens van 2 seconden aangehouden.

Het oorspronkelijke artikel uit het vakblad Campaign vindt u hier.