Coalitieakkoord toekomst publieke omroep

Op 5 juni jl. hebben de coalitiepartijen een akkoord gesloten over de toekomst van de publieke omroep. De plannen zijn nog niet officieel bekendgemaakt, maar een deel lekte uit.

Zo wordt de publieke omroep tot 8 uur ‘s avonds reclamevrij, verdwijnt de reclame op websites van de publieke omroep, wordt het derde net omgevormd tot een regionaal venster en gaan de verplichte ledenaantallen omlaag.

Of deze plannen in deze vorm overeind blijven, is nog onduidelijk. Minister Slob werkt nog altijd aan een brief over de toekomst van de publieke omroep. Daarna is de Tweede Kamer aan zet. De coalitie zal bovendien moeten samenwerken met de oppositie om de gewenste wetswijzigingen in een latere fase door de Eerste Kamer te krijgen.

NDP Nieuwsmedia wacht met belangstelling de brief van de minister Slob af.