Uitgeversrecht definitief aangenomen

De Raad van Ministers heeft vandaag formeel ingestemd met de nieuwe auteursrechtenrichtlijn, waarvan het uitgeversrecht een belangrijk onderdeel is.

Europees Parlement

Het Europees parlement stemde eind maart al voor de richtlijn. Met de instemming van de Raad is de Europese wetgevingsprocedure nu formeel afgerond.

Omzetten in Nederlands recht

Nu de richtlijn is aangenomen hebben lidstaten twee jaar om de richtlijn in nationaal recht om te zetten.

NDP Nieuwsmedia juicht afronding wetsvoorstel toe

NDP Nieuwsmedia is verheugd dat het uitgeversrecht er definitief komt. Het nieuwe recht zorgt ervoor dat uitgevers de regie over het commerciële (her)gebruik van hun content terugkrijgen en de verhoudingen online eerlijker worden. Het nieuwe recht draagt daarnaast bij aan het veiligstellen van investeringen in onafhankelijke journalistiek.