Tweede Kamer debatteert over nieuwedienstentoets

De Tweede Kamer acht het niet nodig de analyse van de ACM een officiële adviesstatus te geven.

Donderdag debatteerde de Tweede Kamer over een wijziging van de Mediawet. De wijziging geeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de wettelijke taak om de markteffecten van nieuwe diensten van de publieke omroep te analyseren, voordat deze diensten van start mogen gaan.

NDP Nieuwsmedia is groot pleitbezorger van deze aanscherping van de nieuwedienstentoets en steunt het wetsvoorstel daarom van harte.

Advies of analyse

Tijdens het debat bracht Tweede Kamerlid Thierry Aartsen (VVD) de vraag naar voren waarom de ACM een analyse oplevert aan de minister en geen advies. De expertise van de Raad voor Cultuur en het Commissariaat voor de Media wordt, naast die van de ACM, in de procedure betrokken. De Raad voor Cultuur en het Commissariaat stellen echter een advies op, geen analyse.

ACM in positie brengen

Minister Slob (Media) wilde er in het debat ‘geen woordenspelletje’ van maken. De ACM heeft bevoegdheden en instrumenten om scherpe analyses te kunnen maken. Door de ACM deze positie in de procedure te geven kan de minister uiteindelijk een betere beslissing nemen over nieuwe diensten van de publieke omroep, zo betoogde Slob. Daarvoor is het niet noodzakelijk om de ACM expliciet om een ‘advies’ te vragen.

Stemmingen nieuwedienstentoets

Aanstaande dinsdag, 9 april, stemt de Tweede Kamer over het wetsvoorstel.