Nederland positief over Europese aanpak desinformatie

Minister Ollongren is verheugd dat vrijheid van meningsuiting prominente plaats heeft gekregen in Europees actieplan tegen desinformatie.

Het kabinet heeft vorige week gereageerd op het Actieplan Desinformatie van de Europese Commissie. Het actieplan bevat maatregelen om de verspreiding van nepnieuws en desinformatie tegen te gaan. De Europese regeringsleiders streven een gecoördineerde aanpak na.

Vrijheid van pers

Het kabinet heeft vrijheid van pers samen met vrijheid van meningsuiting als uitgangspunten bestempeld bij de Nederlandse aanpak van desinformatie. Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) is daarom blij deze waarden terug te zien in het Europese actieplan.

Verantwoordelijkheid van platforms

Techbedrijven hebben een grote rol in de verspreiding van nepnieuws en desinformatie. In het actieplan krijgen zij daarom een grote verantwoordelijkheid in de bestrijding ervan.

De online platforms hebben vorig najaar hun handtekening gezet onder een Europese gedragscode tegen desinformatie. De minister wil de naleving van de gedragscode kritisch volgen.

De Nederlandse minister heeft daarom gesprekken gevoerd met Facebook over de wijze waarop het platform de Europese gedragscode implementeert. Vergelijkbare gesprekken zijn gevoerd met Google en Twitter.

EUvsDisinfo blijft bestaan

Tegen de wens van Nederland in blijft de website EUvsDisinfo bestaan. De website bestempelde vorig jaar een aantal publicaties van Nederlandse media ten onrechte als nepnieuws.

In het actieplan zegt de Europese Commissie de organisatie achter de website EUvsDisinfo juist een verdubbeling van het budget toe.

Bewustwordingscampagne over desinformatie

Het actieplan roept lidstaten op ook op nationaal niveau actie te ondernemen. Nederland doet dat onder meer door maatregelen te treffen rond de verkiezingen.

In aanloop naar de verkiezingen voor Provinciale Staten en de waterschappen start het kabinet een bewustwordingscampagne. Hoofdboodschap van de campagne is dat men zich ervan bewust moet zijn dat desinformatie bestaat.

Standpunt NDP Nieuwsmedia

NDP Nieuwsmedia vindt het belangrijk dat de vrijheid van pers als centrale waarde is opgenomen in de Europese en Nederlandse aanpak van desinformatie. In sommige andere Europese lidstaten wordt de vrijheid van pers minder goed beschermd dan in Nederland het geval is.

Daarnaast vindt NDP Nieuwsmedia het een goede zaak dat een grote verantwoordelijkheid bij techbedrijven wordt gelegd. Het zijn de techbedrijven die de makers van nepnieuws een podium geven.

NDP Nieuwsmedia betwijfelt echter of de zelfregulering van de platforms effectief zal zijn.