Ollongren toch bereid motie over EUvsDisinfo uit te voeren

Het kabinet zal zich in Brussel toch hard gaan maken voor de opheffing van nepnieuwsbureau EUvsDisinfo.

Dinsdag steunde een ruime Kamermeerderheid de motie van de SP en de VVD die het kabinet opriep om in Brussel te pleiten voor opheffing van het bureau EUvsDisinfo. Het bureau, dat geïnitieerd is door de Europese Commissie, bestempelde drie Nederlandse perspublicaties ten onrechte als nepnieuws.

Weifelende eerste reactie

Hoewel de motie met een ruime meerderheid werd aangenomen, inclusief coalitiepartij VVD, reageerde minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) gereserveerd toen zij gevraagd werd hoe zij de motie uitvoering ging geven. Ze wilde eerst overleg in het kabinet.

Brief aan Tweede Kamer

Vrijdag schreef de minister een brief aan de Tweede Kamer, mede namens de minister van Buitenlandse Zaken, waarin ze meldt dat de motie “qua overwegingen aansluit bij die van het kabinet en het kabinet de aangenomen motie daarom zal uitvoeren”. De minister kondigt aan dat het kabinet “in de gepaste gremia van de Europese Unie draagvlak zal proberen te vinden voor hetgeen de Kamer vraagt”.

In de brief markeert Ollongren ook het uitgangspunt van het kabinet dat de onafhankelijkheid van de journalistiek te allen tijde moet worden gerespecteerd.