Europese Commissie wil gedragscode tegen nepnieuws

De Europese Commissie wil de verspreiding van nepnieuws en desinformatie bestrijden met een Europese gedragscode.

In de Communication on Tackling online disinformation: a European approach stelt de Europese Commissie meerdere acties voor om problemen met nepnieuws en desinformatie tegen te gaan.
Uit deze Mededeling volgt dat de voorgenomen gedragscode al in juli klaar moet zijn.

Om het aanbod van online nieuws op platforms transparanter en betrouwbaarder te maken, zal de gedragscode zich voornamelijk richten op online platforms.
De Commissie wil dat internetgiganten meer openheid geven over de herkomst van informatie op hun platforms en wie ervoor betaalt. Ook stelt de Commissie een netwerk van factcheckers voor.

Commissie roept op Auteursrechtrichtlijn te steunen

Kwaliteitsjournalistiek is essentieel in een democratische samenleving. Daarom roept de Commissie op om het voorstel voor een nieuwe Auteursrechtrichtlijn te steunen.
Dat voorstel bevat een uitgeversrecht dat beoogt om, in aanvulling op het auteursrecht, de positie van uitgevers ten opzichte van derden te versterken. Zo kunnen uitgevers en marktpartijen partnerships aangaan gericht op het hergebruik van content.

De Commissie wil nog dit jaar onderzoek doen naar eventuele fondsen of subsidies om persvrijheid, pluriformiteit en kwaliteitsjournalistiek te bevorderen.
Door middel van diverse projecten en een Europese week van mediawijsheid, wil de Commissie meer aandacht genereren voor mediawijsheid en digitale vaardigheden.

Reactie News Media Europe

In een reactie stelt Wout van Wijk, directeur van News Media Europe, dat de Commissie een ambitieuze tijdsplanning heeft. ‘Europese nieuwsuitgevers zijn bereid om hun volledige gewicht in de schaal te werpen en verwachten van online platforms dezelfde houding.’

In maart presenteerde een Europese expertgroep haar rapport over nepnieuws en desinformatie aan Europees Commissaris Mariya Gabriel. Dat rapport is een belangrijke bron voor deze Mededeling.
Wout van Wijk maakte deel uit van deze High-Level Group on Fake News and online disinformation, die onder leiding stond van Professor Madeleine de Cock Buning.