Fors aandeel digitaal in bereik dagbladmerken

De digitale platforms hebben een fors aandeel in het bereik van dagbladmerken. De meeste titels behalen maandelijks een hoger bereik met de digitale kanalen dan met de printuitgave. Dat blijkt uit NOM Mediamerken 2018-III.

Massabereik

Het AD (53%) en De Telegraaf (50%) bereiken met de print- en onlineplatforms maandelijks ruim de helft van de Nederlanders van 13 jaar en ouder. De Volkskrant, Metro en NRC bedienen op maandbasis rond de 4 miljoen lezers.

ADR, de combinatie van AD, de regionale dagbladen van de Persgroep en bijbehorende magazines weet met 9,6 miljoen lezers maandelijks twee op drie Nederlanders te bereiken.

Extra bereik door digitaal

Het aandeel van digitaal binnen het merkbereik verschilt van merk tot merk. De Telegraaf, AD, FD, NRC en Trouw trekken met hun digitale kanalen relatief veel additionele lezers. Bij deze titels wordt het merkbereik door de digitale platforms (ruim) verdubbeld.

Het tegenovergestelde beeld is bij Metro zichtbaar. Deze titel moet het vooral van print-bereik hebben. Twee op drie lezers bekijkt uitsluitend de printuitgave. Maandelijks is de gratis krant goed voor een bereik van 4,3 miljoen 13-plussers. Ook de twee bij NDP Nieuwsmedia aangesloten opiniebladen behalen het bereik voor een groot deel met de printuitgave.

Profielen

NOM Mediamerken laat duidelijke verschillen zien in de profielen van de lezers. Trouw en RD tellen verhoudingsgewijs meer vrouwen in hun lezerskring. Aan de andere kant van het spectrum bevindt zich FD waar het bereik voor 70 procent uit mannen bestaat.

Profielen dagbladen

Ook qua leeftijd zijn er verschillen te ontdekken. Metro en RD hebben het jongste lezersprofiel. Bij RD is tweederde van de lezers jonger dan 50 jaar. Bij Metro is dat 59%.

Bereik nieuwsmedia

De gedrukte dagbladen in ons land bereiken dagelijks 6 miljoen personen. Dat staat voor 41 procent van de Nederlanders (13+). De digitale platforms van nieuwsmerken bereiken maandelijks ruim 10 miljoen personen, ofwel 71% van de bevolking.

Over NOM Mediamerken 2018-II

NOM Mediamerken komt voort uit een datafusie van NOM Print Monitor (printbereik) en NOBO (digitaal bereik). NOM Mediamerken 2018-III bevat de printdata van NPM 2018-III en digitale data van NOBO Q2 2018.

In NOM Mediamerken 2018-III is het bereik van nieuwsmedia- en magazinemerken opgenomen die zowel door NOM als door NOBO worden gemeten. De regionale dagbladen zijn niet in deze editie gerapporteerd. Het merkbereik van deze groep is echter wel terug te vinden in het onlangs gepubliceerde NOM Mediamerken NRM 2018.

Het kengetal merkbereik is gedefinieerd als het aantal mensen dat het mediamerk minimaal één keer in een maand heeft gelezen op papier en/of digitaal.