Thomas Boeschoten prikkelt uitgevers en hoofdredacteuren met data

Thomas Boeschoten, digitaal strateeg bij het AD, was op donderdagavond 4 oktober gastspreker tijdens een dinerbijeenkomst van NDP Nieuwsmedia voor uitgevers en hoofdredacteuren. Hij gaf aansprekende voorbeelden van slimme datatoepassing door redacties.

Dynamiek

Thomas Boeschoten hield een inspirerend en met levendige voorbeelden doorspekt betoog over de mogelijkheden van het gebruik van data in de journalistiek. Bepalen hoofdredacties traditioneel wat lezers in print gepresenteerd krijgen, online is de dynamiek tussen lezers en redacties veel groter.

Foto: Hanna Radstake

Redacties zetten data in om een groter publiek te bereiken, in te kunnen spelen op interessegebieden en content, waaronder de koppen, te optimaliseren. Facebook kan een aanjagende rol spelen, maar het platform biedt weinig controle en geen garantie op extra bezoekers. Hoewel kleiner in omvang, vertonen patronen op Twitter meer correlatie met nieuwsmedia.

Boeschoten riep redacties op elkaar niet klakkeloos te volgen omwille van hoge bezoekcijfers. Berichten die neigen naar clickbait kunnen lezers irriteren en afbreuk doen aan het nieuwsmerk. Ook is de vraag of likes en clicks nieuwsmerken onder de aandacht van de beoogde doelgroep brengen.

Lobbyresultaten

Frits Campagne, voorzitter van NDP Nieuwsmedia, wees de aanwezige uitgevers en hoofdredacteuren op drie recente lobbyresulaten. In Brussel werd achtereenvolgens het voorstel voor een uitgeversrecht door het Europees Parlement aangenomen en werd de mogelijkheid voor lidstaten gecreëerd om digitale nieuwsproducten met het lage btw-tarief te belasten.

Minister Slob diende deze week het wetsvoorstel bij de Twee Kamer in om de procedure voor nieuwe diensten van de publieke omroep aan te scherpen en zo onnodige marktverstoring te voorkomen. De voorzitter wees er op dat de markttoets bij de ACM in goede handen is. Hij bedankte de brancheorganisatie voor de inzet op deze dossiers.

Ruim vijftig uitgevers en hoofdredacteuren namen tijdens de avond deel aan geanimeerde discussies.