Eindelijk Europees akkoord over btw-verlaging online publicaties

De Europese ministers van Financiën hebben vandaag unaniem ingestemd met een wijziging van de Btw-richtlijn die een verlaagd btw-tarief op digitale media mogelijk maakt. Uitgevers zijn verheugd.

Nadat Tsjechië eerder tot drie keer toe haar veto had gebruikt om het voorstel tegen te houden, schaarden de 28 Europese ministers van Financiën zich vandaag wel unaniem achter het voorstel. Nu zijn de lidstaten zelf aan zet. Zij kunnen op korte termijn gebruikmaken van de mogelijkheid om op digitale publicaties hetzelfde lage btw-tarief toe te passen als op gedrukte dagbladen, magazines en boeken.

Impuls voor digitale toekomst
Uitgevers hebben het Europese besluit met enthousiasme ontvangen. Het terugbrengen van de btw op digitale media betekent een impuls voor de digitale toekomst van de nieuwssector.

Nederland groot voorstander
In de afgelopen jaren heeft Nederland zich in Europa steeds sterk gemaakt voor de mogelijkheid om op digitale media het verlaagde btw-tarief toe te kunnen passen. Tientallen keren spoorde de Tweede Kamer het kabinet daartoe aan. De btw-verlaging kan op een groot draagvlak rekenen. Vrijwel alle fracties in de Kamer willen de btw op digitale media terugbrengen naar het tarief voor gedrukte media. Nu de Europese Btw-richtlijn wordt aangepast, kan Nederland eindelijk invulling geven aan die wens.

Kabinet wil snelle invoering
Vooruitlopend op de positieve besluitvorming van vandaag schreef minister Hoekstra (Financiën) al aan de Tweede Kamer: “Het kabinet is voorstander van de gelijke behandeling van digitale en fysieke publicaties. Ik wil dit graag snel gaan regelen, maar ik ben ook voor een ordentelijk proces. Dit proces behelst onder andere afstemming met de sector en met de minister van OCW.” Samen met de Mediafederatie is NDP Nieuwsmedia in constructief overleg met het ministerie van Financiën.

Afbakening belangrijk
Op nationaal niveau moet worden afgebakend welke producten en diensten straks aanspraak kunnen maken op het verlaagde btw-tarief. NDP Nieuwsmedia bepleit een toekomstbestendige afbakening. Wil de oplossing toekomstbestendig zijn, dan moeten ook innovatieve digitale nieuwsproducten onder het verlaagde btw-tarief kunnen vallen.

Inkomsten schatkist nemen toe
Het ministerie van Financiën berekende vorig jaar dat de btw-verlaging voor digitale publicaties een inkomstenderving van 15 miljoen euro per jaar betekent voor de schatkist. Dat is ruimschoots minder dan de 44 miljoen euro die uitgevers in 2019 vermoedelijk extra afdragen aan de fiscus over gedrukte dagbladen, magazines en boeken door de btw-verhoging van 6 naar 9 procent. Per saldo nemen de inkomsten voor de schatkist door beide btw-wijzigingen fors toe.