Verwachte btw-verhoging treft journalistieke sector

Naar verluidt is in het nieuwe regeerakkoord een verhoging opgenomen van het verlaagde btw-tarief van 6 naar 9 procent.

Als deel van een algehele herziening van het belastingstelsel lijken de nieuwe coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie het verlaagde btw-tarief te willen verhogen van 6 naar 9 procent. Die btw-verhoging levert de schatkist jaarlijks 2,6 miljard euro op, waarmee andere belastingen verlaagd kunnen worden.

Btw-verhoging bovenop structurele trends
Hoewel de som van de belastingverschuivingen op macroniveau positief kan uitpakken, zijn de gevolgen voor juist de journalistieke sector groot. Sterk dalende advertentie-inkomsten en teruglopende printoplages hebben nieuwsuitgevers er in de afgelopen jaren toe gedwongen alle zeilen bij te zetten om zoveel mogelijk journalistieke capaciteit te behouden.

Een verhoging van de btw komt bovenop deze structurele ontwikkelingen en komt daarmee extra hard aan. Dat brengt extra risico’s met zich mee voor de pluriformiteit van de nieuwsvoorziening.

Zorgen over onafhankelijke journalistiek
Op verzoek van de Tweede Kamer laat demissionair staatssecretaris Dekker (Media) op dit moment onderzoeken hoe de toekomst van de onafhankelijke journalistiek bevorderd kan worden.

Op hetzelfde moment lijken de nieuwe coalitiepartijen een btw-verhoging te overwegen, die de journalistieke sector juist schade toebrengt. De btw is bovendien het enige financiële overheidsinstrument om de journalistiek te stimuleren dat niet op gespannen voet staat met het onafhankelijke karakter van de journalistiek.

Europees uit de pas
De Tweede Kamer dringt sterk aan op verlaging van het btw-tarief voor digitale journalistiek. Nu zou de btw op gedrukte dagbladen juist worden verhoogd. Als de maatregel doorgang vindt, kennen vrijwel alle andere West-Europese landen een lager btw-tarief voor dagbladen dan Nederland.

Gewezen op risico’s btw-verhoging
In de discussie over een mogelijke herziening van het belastingstelsel heeft NDP Nieuwsmedia zich in zijn lobbycontacten al in een vroeg stadium gekeerd tegen een verhoging van het verlaagde btw-tarief en gewezen op de grote negatieve consequenties ervan.

De verwachte btw-verhoging heeft de volle aandacht van NDP Nieuwsmedia. Vanzelfsprekend zet NDP Nieuwsmedia passende acties voort.