Contouren onderzoek toekomst onafhankelijke journalistiek bekend

Staatssecretaris Dekker heeft de opzet van het onderzoek naar de toekomst van de onafhankelijke journalistiek bekendgemaakt.

Op verzoek van de Tweede Kamer laat staatssecretaris Dekker opnieuw onderzoek doen naar de toekomst van de journalistiek.

Met een reeks rondetafels en een aantal verdiepende deelonderzoeken wil Dekker scherper in beeld krijgen waar overheidsbeleid moet worden aangepast en op welke wijze partijen uit de sector zelf invulling kunnen geven aan hun verantwoordelijkheden.

Economische functie

In zijn onderzoeksopzet benadrukt Dekker dat de overheid altijd zeer terughoudend is geweest om in de journalistieke sector te interveniëren. De rol van de overheid is voornamelijk faciliterend van aard.
Volgens Dekker past dit bij ‘een sector die onafhankelijk een maatschappelijke én economische functie vervult.’

Dekker zal in het onderzoekstraject aan vier thema’s aandacht besteden: de dominante rol van wereldwijde platforms, de personalisering van de nieuwsvoorziening, de lokale en regionale journalistiek en onderzoeksjournalistiek.

Lokale en regionale journalistiek

Op basis van onderzoek van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek stelt Dekker dat het aanbod van lokaal of regionaal nieuws in gemeenten met minder dan 50.000 inwoners over het algemeen ver onder de maat is.
De lokale en regionale journalistiek krijgen daarom specifieke aandacht bij het onderzoek naar de toekomst van de onafhankelijke journalistiek.

Op basis van het beschikbare onderzoek over de consumptie van nieuws, is het moeilijk om te concluderen dat de journalistieke functies op lokaal en regionaal niveau onder druk staan, zo schrijft de staatssecretaris.
Dekker stelt daarom voor nader onderzoek te doen om te duiden in welke mate de journalistieke functies op lokaal en regionaal niveau onder druk staan en op welke manier.

Nieuwe subsidies liggen niet voor de hand

Pleidooien voor aanvullende overheidssubsidies voor lokale en regionale journalistiek liggen wat Dekker betreft niet onmiddellijk voor de hand. Enerzijds omdat het vergroten van financiering aan publieke partijen effect kan hebben op private partijen.
Anderzijds omdat directe investeringen in de private sector nadelige effecten kunnen hebben op ondernemerschap, innovatie en eigen verantwoordelijkheid van de sector.

Reeks rondetafels

Medio 2018 moeten de uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd worden. In de reeks rondetafels die georganiseerd zullen worden zal NDP Nieuwsmedia waar mogelijk participeren. NDP Nieuwsmedia zal lidbedrijven informeren over het vervolg van het onderzoekstraject.