Consultatie over wetsontwerp nieuwedienstentoets publieke omroep

Staatssecretaris Dekker (Media) vraagt reacties op het wetsontwerp dat een marktimpactanalyse door de ACM verankerd in de Mediawet.

De aanscherping van de toets voor nieuwe diensten van de publieke omroep, die de staatssecretaris eind 2015 aankondigde, is uitgewerkt in een voorstel tot wijziging van de Mediawet.

De staatssecretaris vraagt partijen uit de mediasector om hun reactie op het wetsontwerp.

Analyse door ACM in Mediawet verankerd

Voortaan zal de Autoriteit Consument en Markt (ACM) over elke aanvraag voor instemming met een nieuw of significant gewijzigd aanbodkanaal van de landelijke publieke omroep een marktimpactanalyse uitvoeren. Deze verplichting wordt opgenomen in de Mediawet.

Vanwege de expertise en ervaring die de ACM heeft op het terrein van marktanalyses, ook binnen de mediasector, is de ACM volgens de regering de meest geschikte partij voor deze taak.

Extra inspraakmoment

Het wetsontwerp regelt ook dat belanghebbenden direct na publicatie van het concessiebeleidsplan van de publieke omroep gelegenheid krijgen om hun zienswijzen in te dienen.

Dat maakt het mogelijk dat het Commissariaat voor de Media, de Raad voor Cultuur en de ACM de zienswijzen al kunnen betrekken bij de adviezen en analyse die zij in het kader van de nieuwedienstentoets opstellen.

Regionale publieke omroepen ook getoetst

In het wetsontwerp concludeert de staatssecretaris dat de Europese staatssteunregels en de Europese Omroepmededeling 2009 ook van belang zijn voor de regionale publieke omroepen. De nieuwedienstentoets wordt daarom ook van toepassing op de aanbodkanalen van de regionale omroepen.

De marktimpactanalyse van de ACM (straks verplicht voor alle nieuwe en gewijzigde diensten van de landelijke publieke omroepen) zal voor regionale omroepen alleen op speciaal verzoek van de minister worden uitgevoerd.

Bredere wijziging Mediawet

De aanscherping van de nieuwedienstentoets maakt deel uit van een wetsontwerp dat ook veranderingen aanbrengt in de procedures rond bestuur en toezicht van voornamelijk publieke media-instellingen. Het wetsontwerp versoepelt ook de regels voor aanbieders van televisiepakketten.

Reageren op het wetsontwerp is mogelijk tot 25 augustus. NDP Nieuwsmedia bereidt momenteel haar consultatiebijdrage voor.

Het is nog onduidelijk wanneer het definitieve wetsvoorstel bij de Tweede Kamer wordt ingediend.