Europese Commissie steunt voorstel uitgeversrecht

Eurocommissarissen Frans Timmermans en Andrus Ansip stellen dat het uitgeversrecht geen negatieve gevolgen heeft voor consumenten.

Dat schrijven vicevoorzitter Timmermans en verantwoordelijk Eurocommissaris Ansip (Digital Single Market) in een brief aan de Eerste Kamer.
Het uitgeversrecht zal zorgen voor betere overeenkomsten tussen nieuwsmedia en internetplatforms over het verspreiden van digitale journalistieke producties. De Commissie verwacht geen negatieve gevolgen voor internetgebruikers.

Voor nieuwsuitgevers is rechtszekerheid en een stevig juridisch fundament om eerlijke overeenkomsten met derden te sluiten over digitaal hergebruik van journalistieke producties essentieel om te kunnen voortbestaan.
NDP Nieuwsmedia is van mening dat het door de Europese Commissie voorgestelde uitgeversrecht dit stevige fundament biedt.

Europees uitgeversrecht anders dan Spaans naburig recht

Tegenstanders van het uitgeversrecht wijzen er vaak op dat het Europese uitgeversrecht niet zal werken, omdat een vergelijkbaar systeem in Spanje zou zijn mislukt.
Timmermans en Ansip benadrukken dat het Europese uitgeversrecht wezenlijk verschilt van het Spaanse uitgeversrecht.

In Spanje biedt het uitgeversrecht nieuwsuitgevers niet de mogelijkheid om individuele overeenkomsten te sluiten met derden en kunnen zij geen afstand doen van het recht. Een collectieve beheersorganisatie moet de vergoedingen verdelen.

Het Europese uitgeversrecht geeft nieuwsuitgevers de mogelijkheid om eigen voorwaarden voor hergebruik op te stellen en op basis daarvan zelf overeenkomsten met derden, zoals internetplatforms, te sluiten. Dit maakt een collectieve beheersorganisatie overbodig.