Tweede Kamer stemt in met nieuwe ‘Aftapwet’

De Tweede Kamer gaf vanmiddag zijn goedkeuring aan het wetsvoorstel dat meer bevoegdheden geeft aan de inlichtingendiensten AIVD en MIVD.

Vorige week bleek tijdens een debat over het voorstel voor de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) dat een ruime Kamermeerderheid het wetsvoorstel steunde, al had de oppositie veel kritiek op de gevolgen voor de privacy van burgers.
Vanmiddag stemde een ruime meerderheid van onder meer VVD, PvdA, PVV, CDA, ChristenUnie, SGP en 50Plus voor het voorstel.

Amendement Verhoeven voor journalistieke bronbescherming verworpen

Kees Verhoeven (D66) diende vorige week een amendement in om de journalistieke bronbescherming ook in de Wiv te verzekeren. Verhoeven beoogde de definitie van ’journalistieke bron’ te verruimen zodat deze beter wordt beschermd.
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) veroordeelde Nederland meermaals voor een gebrekkige bronbescherming.

Vanmiddag verwierp de Kamer het amendement van Verhoeven.
Momenteel is er ook een wetsvoorstel over journalistieke bronbescherming in strafzaken aanhangig bij de Tweede Kamer. De afronding van dat wetsvoorstel laat al lange tijd op zich wachten.

Vervolgstappen

Nu de Tweede Kamer heeft ingestemd met de nieuwe Wiv, zal de Eerste Kamer binnen enkele maanden starten met de behandeling van het wetsvoorstel.
Als de fracties in de Eerste Kamer net zo stemmen als de fracties in de Tweede Kamer, zal de wet ook daar op een meerderheid kunnen rekenen.

Otto Volgenant, toonaangevend advocaat op het terrein van persvrijheid en voorzitter van de Studiecommissie Journalistieke Bronbescherming, zei vorige week tegen het NRC dat hij goede hoop heeft dat de Eerste Kamerleden meer oog hebben voor de grondrechten die met de nieuwe Wiv worden geschonden.