Kabinet schaart zich achter Europees btw-voorstel

Het kabinet heeft zijn expliciete steun uitgesproken voor het Europese voorstel om het verlaagde btw-tarief mogelijk te maken voor digitale uitgeefproducten.

Na afloop van de Ministerraad is de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over het Nederlandse standpunt ten aanzien van het btw-voorstel van de Europese Commissie.

Nederland is voorstander van een gelijke behandeling van elektronische en fysieke publicaties. Bovendien is Nederland van mening dat lidstaten meer vrijheid moeten krijgen om op nationaal niveau btw-tarieven vast te kunnen stellen.
Het Commissievoorstel komt aan beide punten tegemoet. Het kabinet spreekt daarom zijn expliciete steun uit voor het Europese voorstel.

Discussie over scope

Nederland dringt wel aan op verduidelijking van een aantal definities in het voorstel.
De Europese Commissie schrapt een nadere specificatie van boeken, kranten en periodieken om meer vrijheid te geven aan lidstaten. Dat leidt wat Nederland betreft echter tot een gebrek aan houvast om te bepalen welke producten wel of niet in aanmerking komen voor het verlaagde tarief.

Uitgevers hebben steeds bepleit dat het verankeren van gedetailleerde definities in Europese wetgeving geen toekomstbestendige oplossing kan zijn.
Omdat uitgeefproducten en -diensten mee-evolueren met de digitale ontwikkelingen, zullen gedetailleerde definities in de nabije toekomst opnieuw tot problemen leiden. Een digitale krant zal er in de toekomst anders uitzien dan nu.

Door, zoals de Europese Commissie van plan is, op Europees niveau alleen generieke begrippen vast te leggen, ontstaat juist ruimte voor lidstaten om invulling te geven aan wat onder digitale kranten wordt verstaan.
Wat NDP Nieuwsmedia betreft dienen alle innovatieve digitale journalistieke diensten en producten aanspraak te kunnen maken op het 6%-tarief.

Implementatie in Nederland

Aanpassing van de Btw-richtlijn vereist unanimiteit binnen de Raad van Ministers. Daarom is de behandeling in de Raad in de komende maanden cruciaal.
Het Europees Parlement, sterk voorstander van toepassing van het verlaagde tarief op digitale media, heeft geen beslissende rol in de besluitvorming. Het Parlement zal alleen worden geraadpleegd door de Raad.

Na afronding van de Europese besluitvormingsprocedure dient op nationaal niveau een besluit te worden genomen over het benutten van de mogelijkheid voor toepassing van het verlaagde tarief. Daarvoor is, voor alle digitale uitgeefproducten samen, een dekking benodigd van 15 miljoen euro per jaar.

Als het kabinet het besluit neemt tot wijziging van het btw-tarief, heeft de Belastingdienst vervolgens drie maanden nodig om de wijziging in te kunnen voeren.