Noorwegen krijgt toestemming voor btw-nultarief op digitaal nieuws

Om het btw-tarief gelijk te stellen aan dat voor gedrukte nieuwsmedia, worden digitale nieuwsmedia in Noorwegen voortaan belast tegen het nultarief.

Toepassing van het nultarief op digitaal nieuws in Noorwegen is toegestaan door de Toezichthoudende Autoriteit van de Europese Vrijhandelsassociatie (EFTA), het orgaan dat controleert of lidstaten van de Europese Vrijhandelsassociatie regelgeving van de Europese Economische Ruimte naleeft.

Het btw-nultarief was in Noorwegen al van toepassing op gedrukte nieuwsmedia.
Omdat toepassing van het nultarief op digitale nieuwsmedia de diversiteit en pluriformiteit van de media bevordert, is de maatregel volgens de Toezichthoudende Autoriteit verenigbaar met de regels van de Europese Economische Ruimte.

Nultarief volgt uit fiscale neutraliteit

Toepassing van het nultarief op digitale nieuwsmedia heft het Noorse btw-verschil tussen digitale en gedrukte nieuwsmedia op.

In een toelichting op de goedkeuring zei Sven Erik Svedman, voorzitter van de Toezichthoudende Autoriteit, dat toepassing van het nultarief ‘een nadeel opheft voor nieuwsmedia die hun product digitaal leveren.’

Ook wijst Svedman erop dat Noren steeds meer nieuws digitaal consumeren. ‘Toepassing van het btw-nultarief is belangrijk om de toegang tot digitaal nieuws te bevorderen,’ aldus Svedman.

Noorwegen niet onderworpen aan Btw-richtlijn

Omdat Noorwegen geen deel uitmaakt van de Europese Unie, hoeft het land zicht niet te houden aan de Btw-richtlijn. Deze richtlijn belemmert lidstaten om digitale journalistiek onder hetzelfde lage btw-tarief te brengen als gedrukte journalistiek.

De Europese Commissie zal ‘in de loop van 2016’ een actieplan voor een efficiënt btw-regime presenteren, met onder andere een voorstel voor btw-tarieven.