Kabinet publiceert inhoudelijke agenda voor EU-voorzitterschap

De thema’s auteursrecht, btw en audiovisuele mediadiensten worden mogelijk behandeld onder Nederlands voorzitterschap.

Dat is te lezen in de Voorzitterschapseditie van de Staat van de Unie. Hierin geeft minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) een analyse van de voornaamste uitdagingen voor de Europese Unie en een overzicht van de onderwerpen die actueel worden tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap in de eerste helft van 2016

Actieplan btw

In de Staat van de Unie is te lezen dat de Commissie ‘in de loop van 2016’ een actieplan voor een efficiënt btw-regime presenteert, met onder andere een voorstel voor btw-tarieven en e-commerce.

Afhankelijk van het precieze tijdstip van publicatie zal Nederland tijdens het voorzitterschap met het btw-dossier aan de slag gaan.

Onlangs schreven minister Henk Kamp (Economische Zaken) en staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) met het oog op het Nederlandse EU-voorzitterschap aan de Kamer dat zij zich niet kunnen vinden in het huidige btw-verschil tussen fysieke en digitale media.

Modernisering auteursrecht

Het kabinet schrijft verder dat modernisering van het auteursrecht een belangrijk thema voor Nederland is. De Commissie publiceert waarschijnlijk op 9 december een mededeling over auteursrecht.

In Europees verband is Nederland een pleitbezorger van een flexibeler auteursrecht. NDP Nieuwsmedia vindt dat het bestaande auteursrechtstelsel veel meer flexibiliteit biedt dan nu wordt benut.

Richtlijn audiovisuele media

De Commissie komt mogelijk aan het eind van het Nederlandse voorzitterschap met een voorstel om de audiovisuele mediarichtlijn (AVMD-richtlijn) te herzien.

Het kabinet kijkt ook hiernaar uit en zegt zich te willen inzetten om het debat over de AVMD-richtlijn verder te brengen. Nederland wijkt met zijn liberale standpunt over regulering van audiovisuele media af van veel andere lidstaten.

Op maandag 7 december zal de Tweede Kamer met premier Rutte en minister Koenders debatteren over de dossiers die spelen tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap.