Europees Parlement wil dat Commissie btw-beloften nakomt

Het Parlement dringt erop aan dat de Europese Commissie snel een voorstel indient om toepassing van het lage btw-tarief op digitale media mogelijk te maken.

Dit doet het Europees Parlement in een resolutie over de strategie voor een Digital Single Market.
Het Parlement vindt dat het beginsel van fiscale neutraliteit ten volle moet worden nageleefd, ook in het geval van gedrukte en digitale media.

In de resolutie noemt het Parlement ‘pers, digitale uitgeverijen, e-boeken en online publicaties’ expliciet als gebieden waarop lidstaten zelf de vrijheid moeten krijgen om deze tegen het lage btw-tarief te belasten.

Kom gedane beloftes zo spoedig mogelijk na

Afgelopen mei kondigde Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker in een toelichting op de strategie voor een Digital Single Market aan dat de Commissie een voorstel wil indienen om het lage btw-tarief op digitale kranten mogelijk te maken.

De Commissie zal ‘in de loop van 2016’ een actieplan voor een efficiënt btw-regime presenteren, met onder andere een voorstel voor btw-tarieven.

Nu roept het Parlement de Commissie uitdrukkelijk op om de gedane belofte zo spoedig mogelijk na te komen. Volgens het Parlement voorkomt het heffen van gelijke btw over soortgelijke goederen discriminatie op de interne markt.

Europese Commissie aan zet

Omdat het Europees Parlement geen initiatiefrecht heeft, heeft de aangenomen resolutie geen directe gevolgen.