Europese Commissie presenteert visie op modernisering auteursrecht

De Europese Commissie wil het Europese auteursrecht geschikter maken voor het digitale tijdperk, maar vindt het nog te vroeg voor volledige harmonisatie.

Vandaag presenteerde de Europese Commissie een actieplan en een verordening om het Europese auteursrecht te moderniseren.

Door modernisering van het auteursrecht wil de Commissie ervoor zorgen dat Europeanen overal binnen de EU toegang krijgen tot legaal verkregen werken.
Ook wil de Commissie rechthebbenden beter beschermen en meer mogelijkheden creëren voor onderwijs, cultuur, onderzoek en innovatie.

Moderner en meer Europees auteursrecht

Het actieplan om het Europees auteursrecht te moderniseren rust op vier pijlers: nieuwe excepties, het tot stand brengen van een eerlijker markt, bestrijding van piraterij en grensoverschrijdende toegang tot inhoud in heel Europa.

Zoals eerder bleek uit uitgelekte stukken, wil de Commissie in het voorjaar van 2016 een exceptie presenteren om text and data mining voor wetenschappelijke doeleinden mogelijk te maken en meer duidelijkheid geven over andere excepties, zoals de vrijheid van panorama.
Ook wil de Commissie mobiele toegang tot werken van academische bibliotheken vereenvoudigen en het Marrakesh-verdrag op Europees niveau ratificeren.

Om de markt eerlijker te maken, gaat de Europese Commissie de rol van nieuwsaggregatoren onderzoeken en analyseren of maatregelen op Europees niveau nodig zijn om de positie van rechthebbenden te versterken.
Begin 2016 zal een onderzoek naar de positie van makers in onder meer de uitgeefsector worden gepubliceerd.

Verordening grensoverschrijdende toegang

De verordening over grensoverschrijdende toegang regelt dat Europese gebruikers in alle landen van de EU dezelfde toegang hebben tot diensten waar zij in hun thuisland voor hebben betaald. De verordening heeft vooral betrekking op audiovisuele diensten zoals Spotify en Netflix.

De Commissie wil dat deze verordening in 2017 in werking treedt en kondigt voor het voorjaar van 2016 voorstellen aan om culturele verscheidenheid te bevorderen.

Nog geen volledige harmonisatie

Op de lange termijn streeft de Commissie naar volledige harmonisatie van het Europese auteursrecht, maar in de ogen van de Commissie kan hier nu nog niet toe over worden overgegaan.