Europese Commissie wil auteursrecht harmoniseren

Volgens de Europese Commissie is harmonisatie van het Europese auteursrecht nodig om de markt beter te laten functioneren.

Dat volgt uit een uitgelekte mededeling over auteursrecht van de Europese Commissie. Omdat lidstaten grotendeels zelf voorzien in wetgeving over auteursrecht, kan harmonisatie leiden tot grote veranderingen.

De Commissie wil het auteursrecht harmoniseren met het oog op nieuwe technische mogelijkheden en problemen rondom grensoverschrijdende toegang van auteursrechtelijk beschermde werken.

Verruimen auteursrechtelijke excepties

De Commissie wil nieuwe excepties voorstellen op het gebied van onderwijs en onderzoek. Hierbij valt te denken aan excepties voor text en data mining voor wetenschappelijk onderzoek en mobiele toegang tot werken van academische bibliotheken.

De Commissie wil ook duidelijkheid scheppen over enkele bestaande excepties, zoals de vrijheid van panorama. Eerder benadrukte het Europees Parlement hierover dat er geen toestemming van rechthebbenden vereist is om foto’s met kunstwerken of gebouwen in de openbare ruimte voor commerciële doeleinden te gebruiken.

Verdeling inkomsten digitaal verspreide werken

De Commissie denkt na over verdeling van de inkomsten uit digitaal verspreide werken. Het doel is dat deze toekomen aan auteursrechthebbenden.

Uit de uitgelekte mededeling volgt echter ook dat oplossingen die in sommige landen zijn ingevoerd, de markt niet altijd ten goede komen.

Zo leidde een systeem waarbij internetbedrijven moesten betalen voor hergebruik van nieuwsberichten, er in Duitsland en Spanje bijvoorbeeld toe dat consumenten berichten van sommige nieuwsuitgevers moeilijker konden vinden, omdat deze uit de resultaten van Google News werden gehouden.

Voorstel voorjaar 2016

De mededeling van de Europese Commissie wordt waarschijnlijk op 9 december gepubliceerd. In het voorjaar van 2016 komt de Commissie met een voorstel voor wetgeving. Ook wil de Commissie voor het einde van 2016 met een voorstel komen voor handhaving van intellectuele eigendomsrechten.