Dekker beantwoordt vragen Kamer over wijziging Mediawet

Dekker wuift kritiek van de oppositie over de kleinere rol voor omroepen, de grotere macht van de NPO en de opening van het publieke bestel grotendeels weg.

Staatssecretaris Sander Dekker (Media) heeft antwoord gegeven op de schriftelijke vragen die de mediawoordvoerders van de Tweede Kamerfracties onlangs stelden over de wijziging van de Mediawet.

Volgens Dekker versterkt de voorgestelde structuur de pluriformiteit van de publieke omroep en blijft deze onafhankelijk van de overheid en commerciële invloeden.

Publieke taken niet door commerciële omroepen

Omdat het niet past binnen de Nederlandse traditie, ziet Dekker geen aanleiding om publieke taken te laten uitvoeren door commerciële omroepen. De leden van het CDA vroegen, geïnspireerd door de Britse commerciële zender ITV die een publieke taak uitvoert, naar deze mogelijkheid.

Dekker: ‘NPO marktversterkend’

Omdat innovaties voornamelijk tot stand komen dankzij marktpartijen, vroegen de leden van de VVD naar de noodzaak van innovatie in de taakopdracht van de publieke omroep. Dekker meent echter dat veel innovaties in het Nederlandse medialandschap voor rekening komen van de publieke omroep.

‘Vanwege de publieke financiering kan de publieke omroep soms meer risico’s nemen op het gebied van innovatie. En die innovaties worden vaak overgenomen door marktpartijen. Zo werkt de NPO marktversterkend,’ aldus Dekker. Overtuigende voorbeelden noemt hij echter niet.

‘NOS Journaal en het RTL Nieuws prikkelen elkaar’

De leden van VVD en D66 vroegen Dekker naar redenen waarom het NOS Journaal onafhankelijker zou zijn dan commerciële nieuwsmedia, zoals RTL Nieuws.
Dekker weigert een oordeel uit te spreken en schrijft dat beide redacties journalistieke keuzes onafhankelijk maken omdat ze werken met een redactiestatuut dat de journalistieke onafhankelijkheid van de redactie waarborgt.

Vanwege de continue, onafhankelijke nieuwsvoorziening vindt Dekker het belangrijk dat de publieke omroep zelf nieuws aanbiedt. Omdat RTL een commerciële organisatie is, kunnen aandeelhouders en directie besluiten dat nieuws geen onderdeel meer uitmaakt van het aanbod waardoor het RTL Nieuws verdwijnt, beargumenteert Dekker.

Geen dwingender opening bestel

Dekker vindt het niet nodig om het minimumbudget voor programma’s van externe producenten te vergroten. De leden van D66 vroegen om steviger garanties voor het daadwerkelijk inzetten van programmaversterkingsbudget, omdat zij vrezen dat er anders in de praktijk weinig verandert.

Het debat over de wijziging van de Mediawet vindt plaats op donderdag 8 oktober. Voor aanvang van dit debat zal Dekker het vergelijkende onderzoek over de markttoets voor nieuwe diensten van de publieke omroep aan de Kamer sturen.