Commissariaat en Raad voor Cultuur kritisch over toekomstplannen NPO

Het Commissariaat voor de Media en de Raad van Cultuur plaatsen forse kanttekeningen bij het nieuwe concessiebeleidsplan van de NPO.

In het Concessiebeleidsplan 2016-2020 zet de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) zijn plannen voor de komende vijf jaar uiteen. Het plan bevat naast beleidsmatige keuzes ook een aanvraag voor een aantal nieuwe aanbodkanalen, zoals NPO3.nl, NPO Nieuws & evenementen en NPO Plus.

Commissariaat: kritiek op uitvoerbaarheid concessiebeleidsplan

Het Commissariaat voor de Media is kritisch over de uitvoerbaarheid van de plannen van de NPO.
Het oordeelt dat de nieuw aangevraagde kanalen weliswaar binnen de publieke mediaopdracht passen, maar verzoekt de NPO om een nadere onderbouwing van de veronderstelde behoefte van het publiek aan de nieuwe kanalen en de financiering ervan.

Ook vraagt het Commissariaat de NPO om concrete doelstellingen te formuleren. Zo moet inzichtelijk worden hoe de NPO het bereik onder specifieke doelgroepen, zoals jongeren en allochtonen, gaat vergroten.

Raad voor Cultuur: gewenste stap blijft uit

Volgens de Raad voor Cultuur voldoet het concessiebeleidsplan op een aantal onderdelen niet aan de voorwaarden die de staatssecretaris eraan heeft gesteld. Daardoor blijft de stap naar een slagvaardig en open mediabestel uit.

De Raad vraagt de overheid om zich in te spannen voor een minder gesloten NPO. Zo kan er volgens de Raad meer draagvlak voor de publieke omroep ontstaan. Tevens wijst de Raad op het belang van het creëren van een ‘pax media’ waarin de NPO constructief met marktpartijen overlegt over samenwerking.

De Raad oordeelt negatief over de aanvraag voor het kanaal NPO Nieuws & evenementen omdat de NPO de behoefte aan dat kanaal onvoldoende onderbouwt. De Raad verzoekt ook om een nadere onderbouwing voor de aanvraag van NPO3.nl.

Omdat de Raad het belang van een betaalde on demand dienst erkent, oordeelt het positief over de aanvraag van NPO Plus. De Raad verbindt echter voorwaarden aan zijn oordeel.
De publieke programmering moet bijvoorbeeld herkenbaar zijn en programma’s van de NPO dienen minimaal een week gratis beschikbaar zijn via alle platforms.