Staatssecretaris Dekker kijkt ‘goed en gedegen’ naar markttoets publieke omroep

Naar aanleiding van eerdere vragen van D66-Kamerlid Kees Verhoeven heeft staatssecretaris Dekker (Media) opdracht gegeven tot een vergelijkend onderzoek naar de toetsing van nieuwe diensten van de publieke omroep in omringende landen.

Om marktverstoring te voorkomen, schrijven Europese regels voor dat activiteiten van de publieke omroep vooraf worden getoetst. Als het publieke belang van de activiteit niet opweegt tegen de verwachte marktverstoring, mag de activiteit niet of slechts in aangepaste vorm doorgaan.

Nederlandse toets vrijblijvend

Uit onderzoek van de Universiteit van Helsinki blijkt dat de Nederlandse toets de meest vrijblijvende van Europa is. NDP Nieuwsmedia bepleit een serieuzere concurrentietoets die op een aantal punten is aangescherpt. De toets dient niet slechts op nieuwe ‘aanbodkanalen’, maar ook op bestaande activiteiten van toepassing te zijn.

Daarnaast moet ook de marktimpact, bij voorkeur in kaart gebracht door de ACM, een serieus onderdeel van de toets worden. Bovendien dient de toets niet alleen uitgevoerd te worden op initiatief van de publieke omroep, maar ook als marktpartijen erom verzoeken.

Mogelijke herziening na de zomer

In antwoord op Kamervragen schrijft Dekker dat hij het belangrijk vindt om ‘goed en gedegen’ te kijken naar de toets voor nieuwe diensten van de publieke omroep. Op basis van de uitkomsten van het vergelijkende onderzoek zal de staatssecretaris na de zomer bekijken of het wenselijk is de markttoets voor nieuwe diensten van de publieke omroep te herzien.