Reactie private nieuwsmedia op ‘De tijd staat open’

NDP Nieuwsmedia, de brancheorganisatie voor nieuwsbedrijven, uit forse kritiek in haar reactie op het advies ‘De tijd staat open’.

Hoewel de private nieuwsorganisaties bepaalde ideeën uit het adviesrapport steunen, vinden ze dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met het aanbod van de markt.

Eind maart overhandigde Inge Brakman het advies van de Raad voor Cultuur over een toekomstbestendige publieke omroep aan staatssecretaris Sander Dekker.

NDP Nieuwsmedia omarmt het voorstel om het publieke bestel te openen van het bestel voor bedrijven en organisaties van buiten het oude bestel. Dit draagt bij aan een gelijker speelveld voor mediaorganisaties. Veel hangt af van de wijze waarop hieraan vorm zal worden gegeven. Nieuws mag daarvan niet worden uitgezonderd.

Het stoort NDP Nieuwsmedia dat de Raad ruim baan geeft aan de publiek omroep op digitale platforms, terwijl de Raad zichzelf niet de vraagt heeft gesteld waarom overheidsingrijpen op digitale platforms noodzakelijk is.

Private nieuwsorganisaties bieden online een pluriform en kwalitatief hoogwaardig aanbod, waardoor de markt onnodig wordt verstoord als de publieke omroep zijn vleugels op digitale platforms breed uitslaat.

NDP Nieuwsmedia heeft twaalf concrete randvoorwaarden benoemd voor een succesvolle hervorming van het publieke mediabestel. Deze zijn uitgewerkt in de zienswijze.