Kamer alert op marktverstoring publieke omroep

Staatssecretaris Dekker (Media, VVD) moet inzichtelijk maken welke gevolgen het vergroten van de eigen inkomsten door de publieke omroep voor mediabedrijven heeft.

De Tweede Kamer nam op de laatste dag voor het zomerreces een motie van Kees Verhoeven (D66) aan met die strekking.

In het regeerakkoord is de opdracht voor de publieke omroep geformuleerd om de eigen inkomsten te vergroten. De publieke omroep mag meer geld ‘uit de markt halen’, om daarmee de bezuinigingen van Rutte-II te compenseren.

Idealiter levert deze operatie minimaal 45 miljoen euro op, waarmee de extra taakstelling voor de publieke omroep volledig gecompenseerd zou worden.

Meer marktverstoring

Als de publieke omroep meer commerciële activiteiten ontplooit, leidt dat tot meer marktverstoring. Commerciële activiteiten van publiekgefinancierde instellingen zijn niet voor niets aan nationale én Europese regels gebonden. Zo moeten de commerciële activiteiten kostendekkend zijn en onder marktconforme voorwaarden worden aangeboden.

In het komende halfjaar inventariseert de staatssecretaris de mogelijkheden om de eigen inkomsten te vergroten. De NPO, de STER en een ingehuurd bureau werken daaraan mee.

Gevolgen inzichtelijk maken

De motie-Verhoeven vraagt de staatssecretaris de gevolgen van de maatregelen voor de belastingbetaler, commerciële partijen en makers/producenten inzichtelijk te maken.

De motie gaat daarmee verder dan de opvatting van de staatssecretaris in zijn brief over de toekomstverkenning. Daarin gaf Dekker nog aan alleen ‘onevenredig nadelige gevolgen voor marktpartijen’ mee te laten wegen.

Wettelijke verruiming noodzakelijk

De staatssecretaris heeft in de Tweede Kamer al gezegd dat de wet- en regelgeving waarschijnlijk opgerekt moeten worden. In hoeverre dat mogelijk is binnen de Europese kaders, is op dit moment onduidelijk.

NDP Nieuwsmedia zal in de uitwerking van de plannen blijven wijzen op een goede naleving van de Europese regels, onder andere door nieuwe initiatieven aan een ‘public value test’ te onderwerpen. Bezuinigingen op de publieke omroep mogen een gelijk speelveld niet nog verder uit zicht brengen.