Staatssecretaris betrekt pers toch bij toekomstverkenning

De raakvlakken tussen de publieke omroep en de schrijvende pers worden betrokken in de verkenning naar de toekomst van de publieke omroep.

Staatssecretaris Dekker (Media, VVD) nodigde de Raad voor Cultuur, die de verkenning uitvoert, daar vandaag toe uit. De Raad heeft al te kennen gegeven de toekomst van de pers inderdaad deel te laten uitmaken van de verkenning.

Vanochtend debatteerde de Tweede Kamer met staatssecretaris Dekker over de kaders van de toekomstverkenning naar de publieke omroep.

De staatssecretaris stuurde vorige week een brief naar de Kamer waaruit bleek dat hij de huidige functie van de publieke omroep vooral  wilde veiligstellen voor de toekomst, zonder daarbij oog te hebben voor de impact van de publieke omroep op andere media.

Pleidooi van Kamerleden

Kees Verhoeven (D66), Pieter Heerma (CDA) en Matthijs Huizing (VVD) drongen er vanochtend bij de staatssecretaris op aan om in de toekomstverkenning ook de raakvlakken tussen publieke omroep en private nieuwsmedia in ogenschouw te nemen. Die media groeien immers naar elkaar toe.

Verhoeven en Heerma pleitten ervoor om de aangekondigde visienota schrijvende pers aan de toekomstverkenning te verbinden. Zover wilde de staatssecretaris niet gaan, maar hij riep de Raad voor Cultuur wel op om de raakvlakken tussen publieke omroep en schrijvende pers deel te laten uitmaken van de toekomstverkenning.

Joop Daalmeijer, voorzitter van de Raad voor Cultuur, had daar kort daarvoor al mee ingestemd.

Taakomschrijving

In de adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur gaat de staatssecretaris uit van de huidige brede taakopdracht van de publieke omroep. Matthijs Huizing van coalitiepartner VVD liet zich daar kritisch over uit. In een open toekomstverkenning is het vaststellen van de taakomschrijving de eerste stap, aldus Huizing.

Dekker interpreteerde zijn adviesaanvraag ruimer en ziet wel degelijk ruimte voor de Raad voor Cultuur om daarover te adviseren. Het mag van Dekker echter niet resulteren in een smalle, aanvullende omroep.

Raad voor Cultuur aan de slag

De verkenning die de Raad voor Cultuur gaat uitvoeren, moet in het voorjaar van 2014 gereed zijn. Op dit moment stelt de Raad een nieuwe commissie samen, waarin onafhankelijke experts zitting hebben. Belanghebbenden zijn niet welkom in de commissie, zo onderstreepte Dekker. Wel zal deze commissie op korte termijn marktpartijen horen.