Dekker stelt met toekomstverkenning publieke omroep veilig

De Raad voor Cultuur gaat staatssecretaris Dekker (Media, VVD) adviseren over de wijze waarop de maatschappelijke functie van de publieke omroep veilig gesteld kan worden voor de toekomst.

Dat schrijft de staatssecretaris in de brief die hij vorige week aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Woensdag 26 juni debatteert de Tweede Kamer over de kaders van de verkenning naar de toekomst van de publieke omroep.

Vanwege de ontwikkelingen in het medialandschap en de bezuinigingen op de publieke omroep, besloot de staatssecretaris eind vorig jaar een toekomstverkenning te starten. Uit de brief aan de Tweede Kamer blijkt dat de Raad voor Cultuur die verkenning voor hem zal uitvoeren.

Brede taakopdracht staat vast

Hoewel de toekomstverkenning nog moet starten, houdt de staatssecretaris bij voorbaat vast aan de brede taakopdracht van de publieke omroep.

De (internationale) ontwikkelingen in het medialandschap, het veranderende consumentengedrag en de forse omroepbezuinigingen vormen in de ogen van de staatssecretaris geen aanleiding voor een andere functie van de publieke omroep.

De staatssecretaris wil van de Raad voor Cultuur juist weten welke keuzes de publieke omroep moet maken om impact te blijven hebben.

VVD zet vraagtekens bij aanpak verkenning

De mediawoordvoerder van de VVD-fractie, Matthijs Huizing, heeft vraagtekens bij een aanpak waarbij de taakopdracht op voorhand vaststaat. Hij vroeg zich afgelopen vrijdag tijdens een debat in De Balie openlijk af ‘hoe je een toekomstverkenning kunt uitvoeren zonder dat er overeenstemming bestaat over wat je überhaupt in die toekomst gaat doen’.

Kees Verhoeven, mediawoordvoerder van D66, keurt de werkwijze van de staatssecretaris af. In zijn optiek hoort de toekomstverkenning aan eventuele bezuinigingen vooraf te gaan – en niet andersom zoals nu gebeurt.

Ook het uitdrukkelijk scheiden van de toekomstverkenning publieke omroep en de visienota schrijvende pers, kwam de staatssecretaris op kritiek van Verhoeven te staan.

Aanstaande woensdag debatteert de Tweede Kamer met de staatssecretaris over de kaders van de toekomstverkenning.

Eigen inkomsten publieke omroep

Het regeerakkoord geeft de publieke omroep de opdracht mee meer eigen inkomsten te genereren, zodat de bezuinigingen van Rutte-II kunnen worden gecompenseerd.

Hoewel de staatssecretaris eerder meedeelde de mogelijkheden voor het vergroten van de eigen inkomsten met de toekomstverkenning te inventariseren, maakt het geen deel uit van de adviesaanvraag die bij de Raad voor Cultuur is ingediend. De staatssecretaris heeft besloten dat het ministerie dit onderwerp zelf voor haar rekening neemt.

Omdat het verwerven van inkomsten door publieke organisaties al snel marktverstoring met zich meebrengt, schuilen daarin grote risico’s voor private mediabedrijven.

Onderzoek naar rolverdeling markt en overheid

Om een constructieve bijdrage te leveren aan het debat over de verhouding tussen publieke en private media, heeft NDP Nieuwsmedia aan SEO Economisch Onderzoek opdracht gegeven om de rolverdeling tussen overheid en markt in de nieuwsvoorziening te onderzoeken.

Het onderzoeksrapport wordt na de zomer verwacht, zodat het betrokken kan worden bij de toekomstverkenning publieke omroep.